Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 chuyên hóa trường THPT CHUYÊN HẠ LONG-QUẢNG NINH

Năm học 2002-2003


Câu I.

a. Xác định công thức phân tử của các chất và viết phương trình phản ứng theo dãy biến hoá sau :Biết là hợp chất của lưu huỳnh với 2 nguyên tố khác và có khối lượng phân tử là đvC.

b. Hãy trình bày phương pháp tách riêng biệt khỏi hỗn hợp gồm: , nước.

Câu II.

a. Trình bày phương pháp chứng minh trong tinh thể đồng sunfat ngậm nước () có chứa nước kết tinh.

b. Giải thích tại sao khi hoà tan axit sunfuric vào nước thì nước nóng lên còn khi hoà tan amoni nitrat và nước thì nước lạnh đi ?

c. So sánh sự cháy của một chất trong oxi và trong không khí. Giải thích sự khác nhau của hai hiện tượng này.

d. Tại sao dầu mỏ không có nhiệt độ sôi nhất định ? Tại sao không thể biểu diễn dầu mỏ bằng một công thức hoá học ?

Câu III.

Đơn chất của hai nguyên tố ở điều kiện thường là chất rắn. Số mol trong g nhiều hơn số mol trong g là mol. Biết khối lượng mol của nhỏ hơn khối lượng mol của g.

a. Hãy cho biết kí hiệu hoá học của các nguyên tố .

b. Các nguyên tố có thể tạo được những loại hợp chất nào ? Nêu vài thí dụ minh họa.

c. Nung nóng hỗn hợp chứa g g tới phản ứng hoàn toàn trong môi trường khí trơ. Hãy tính khối lượng mỗi chất trong sản phẩm thu được.

Câu IV.

Dẫn lít hỗn hợp khí gồm metan, etilen và hidro từ từ đi qua nước brom dư nhận thấy dung dịch bị nhạt màu một phần và khối lượng dung dịch tăng thêm g. Hãy xác định phần trăm thể tích mỗi khí trong , biết lít khí nặng g. Các thể tích khí đo ở điều kiện tiêu chuẩn và phản ứng xảy ra hoàn toàn

Câu V.

Hỗn hợp gồm . Cần bao nhiêu kg hỗn hợp trộn với tấn gang chứa , còn lại là sắt, để luyện được loại thép chứa trong lò MacTanh. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn, bị oxi hoá thành cacbon oxit do trong quá trình luyện.

Câu VI.

Cho gam vào g nước thu được dung dịch . Cho từ từ dung dịch vào g dung dịch người ta thu được dung dịch .

a. Viết thứ tự các phản ứng có thể xảy ra

b. có giá trị trong khoảng giới hạn nào để dung dịch có 2 muối là

c. Xác định giá trị để trong dung dịch nồng độ phần trăm của 2 muối bằng nhau
hỏi đáp, Vào Omua.vn để đăng tin rao vặt miễn phí tại có thể đặt link

Xem thêm bài viết ngẫu nhiên cùng chủ đề: