dưới đây là 1 vài bài toán,mình đã giải ra dc kết quả (và kiểm tra lại thấy rõ ràng là mình làm như vậy là đúng) nhưng theo quyển sách của mình lại cho đáp số khác,bạn nào giúp mình với:

86)thủy phân 0.3 mol tinh bột cần 150ml H2O.giá trị của n là bao nhiêu?

88)một đoạn mạch xenlulozo có khối lượng là 48.6 mg.Hỏi đoạn mạch đó gồm bao nhiêu mắt xich glucozo

92)thể tích ãit nitric 95% có khối lượng riêng 1.52g/ml cần để sản xuất 53.46 kg xenlulozo trinitrat nếu hiệu suất đạt 90% là bao nhiêu?

101) thủy phân hoàn toàn 31.25gam dung dich sacarozo

106)cứ 10 tấn tinh bột sx dc 1.5 tấn rựu etylic.tính hiệu suất của quá trình phản ứng?

107)từ 1 tấn tinh bột có thể điều chế dc bao nhiêu tấn cao su buna(gồm 80% là poli buta-1,3-đien),biết hiệu suất của cả quá trình là 30%

109)từ 1 tấn mùn cưa chứa 50% xenlulozo điều ché dc bao nhiêu kg etanol.biết hiệu suất của mỗi quá trình thủy phân xenlulozo và lên men glucozo đều đạt 80%
hỏi đáp, Vào Omua.vn để đăng tin rao vặt miễn phí tại có thể đặt link

Xem thêm bài viết ngẫu nhiên cùng chủ đề: