1) Tính chỉ số este của một loại chất béo chứa 89% tristearin? Tính chỉ số iot của triolein2) Để xà phòng hóa 100 kg chất béo (loại triolein) có chỉ số axit bằng 7 cần 14, 1 kg KOH. Tính khối lượng muối thu được? H= 100%3) Để trung hòa axit tự do có trong 8 gam một loại chất béo, cần dùng 40 ml dung dịch NaOH 0,02 M. Tính chỉ số axit của loại chất béo trên?4) Một loại chất béo chứa 2, 84% axit stearic còn lại là tristearin. Tính chỉ số xà phòng hóa của loại chất béo đó?5) Muốn xà phòng háo hoàn toàn 100 gam chất béo có chỉ số axit là 7, người ta dùng 0, 32 mol KOH. Tính khối lượng glixerol thu được?6) Tính chì số xà phòng hóa của một chất béo, biết khi xà phòng hóa hoàn toàn 2, 52 gam chất béo đó cần 90ml dung dịch KOH 1M? Khi xà phòng hóa hoàn toàn 2, 52 gam chất béo trên đã thu được 0, 265 gam glixerol. Tính chỉ số axit của chất béo?
hỏi đáp, Vào Omua.vn để đăng tin rao vặt miễn phí tại có thể đặt link

Xem thêm bài viết ngẫu nhiên cùng chủ đề: