Đây là phần nghe của starter toeic ,share cho mọi người nhé .

PS : sách có thể mua ở trường ngoại thương hà nội ( sách phô tô chỉ từ 26-30k)CD 1

http://rapidshare.com/files/88070568...art_1__01_.mp3

http://rapidshare.com/files/88070701...art_1__02_.mp3

http://rapidshare.com/files/88071240...art_1__03_.mp3

http://rapidshare.com/files/88070675...art_1__04_.mp3

http://rapidshare.com/files/88070962...art_1__05_.mp3

http://rapidshare.com/files/88071196...art_1__06_.mp3

http://rapidshare.com/files/88071330...art_1__07_.mp3

http://rapidshare.com/files/88071415...art_1__08_.mp3

http://rapidshare.com/files/88071547...art_1__09_.mp3

http://rapidshare.com/files/88071761...art_1__10_.mp3

http://rapidshare.com/files/88072080...art_1__11_.mp3

http://rapidshare.com/files/88072165...art_1__12_.mp3

http://rapidshare.com/files/88072188...art_1__13_.mp3

http://rapidshare.com/files/88072768...art_1__14_.mp3

http://rapidshare.com/files/88073088...art_1__15_.mp3

http://rapidshare.com/files/88073254...art_1__16_.mp3

http://rapidshare.com/files/88073791...art_1__17_.mp3

http://rapidshare.com/files/88073398...art_1__18_.mp3

http://rapidshare.com/files/88073366...art_1__19_.mp3

http://rapidshare.com/files/88073379...art_1__20_.mp3

http://rapidshare.com/files/88072932...art_1__21_.mp3

http://rapidshare.com/files/88072678...art_1__22_.mp3

http://rapidshare.com/files/88072794...art_1__23_.mp3

http://rapidshare.com/files/88072737...art_1__24_.mp3CD 2http://rapidshare.com/files/88073886/toeic2__01_.mp3

http://rapidshare.com/files/88073900/toeic2__02_.mp3

http://rapidshare.com/files/88075439/toeic2__03_.mp3

http://rapidshare.com/files/88076004/toeic2__04_.mp3

http://rapidshare.com/files/88075612/toeic2__05_.mp3

http://rapidshare.com/files/88075984/toeic2__06_.mp3

http://rapidshare.com/files/88075736/toeic2__07_.mp3

http://rapidshare.com/files/88075989/toeic2__08_.mp3

http://rapidshare.com/files/88076159/toeic2__09_.mp3

http://rapidshare.com/files/88076420/toeic2__10_.mp3

http://rapidshare.com/files/88076571/toeic2__11_.mp3

http://rapidshare.com/files/88076596/toeic2__12_.mp3

http://rapidshare.com/files/88076701/toeic2__13_.mp3

http://rapidshare.com/files/88076799/toeic2__14_.mp3

http://rapidshare.com/files/88076886/toeic2__15_.mp3

http://rapidshare.com/files/88078199/toeic2__16_.mp3

http://rapidshare.com/files/88078193/toeic2__17_.mp3

http://rapidshare.com/files/88078127/toeic2__18_.mp3

http://rapidshare.com/files/88078285/toeic2__19_.mp3

http://rapidshare.com/files/88078734/toeic2__20_.mp3

http://rapidshare.com/files/88078534/toeic2__21_.mp3

http://rapidshare.com/files/88079129/toeic2__22_.mp3

http://rapidshare.com/files/88078825/toeic2__23_.mp3

http://rapidshare.com/files/88078693/toeic2__24_.mp3CD 3

http://rapidshare.com/files/88080083...art_3__01_.mp3

http://rapidshare.com/files/88080139...art_3__02_.mp3

http://rapidshare.com/files/88080186...art_3__03_.mp3

http://rapidshare.com/files/88080976...art_3__04_.mp3

http://rapidshare.com/files/88080958...art_3__05_.mp3

http://rapidshare.com/files/88080806...art_3__06_.mp3

http://rapidshare.com/files/88081947...art_3__07_.mp3

http://rapidshare.com/files/88082022...art_3__08_.mp3

http://rapidshare.com/files/88081587...art_3__09_.mp3

http://rapidshare.com/files/88081714...art_3__10_.mp3

http://rapidshare.com/files/88082356...art_3__11_.mp3

http://rapidshare.com/files/88081445...art_3__12_.mp3

http://rapidshare.com/files/88081713...art_3__13_.mp3

http://rapidshare.com/files/88081305...art_3__14_.mp3
hỏi đáp, Vào Omua.vn để đăng tin rao vặt miễn phí tại có thể đặt link

Xem thêm bài viết ngẫu nhiên cùng chủ đề: