Top 9 nhảy cha cha cha mới nhất 2021

Sắp được cứu chuộc (26.11.2020 – vật dụng năm Tuần 34 thường niên)

17 giờ trướcLời Chúa cho ngày Sống1,559


Bạn đang xem: Top 9 nhảy cha cha cha mới nhất 2021


https://phutcaunguyen.net/pcnapp/audio/T5T34TNL_LC21_20_28.mp3 Lời Chúa: Lc 21, 20-28

Xem tiếp »
*

https://phutcaunguyen.net/pcnapp/audio/1124LECACTHANHTUDAOVN.mp3 Lời Chúa: Lc 9, 21-25 23 Rồi Đức Giê-su nói với mọi người: “Ai mong mỏi theo tôi, phải từ bỏ bao gồm mình, vác thập giá chỉ mình hàng ngày mà theo.24 trái vậy, ai ý muốn cứu mạng sống mình, thì đang mất; còn ai liều mất mạng sống mình vị …

Xem tiếp »
*

https://phutcaunguyen.net/pcnapp/audio/T3T34TNL_LC21_5_11.mp3 Lời Chúa: Lc 21, 5-11 Nhân bao gồm mấy người nói đến Ðền bái được trang hoàng bởi những viên đá đẹp và phần lớn đồ dâng cúng, Ðức Giêsu bảo: “Những gì đồng đội đang chiêm ngưỡng đó sẽ sở hữu ngày bị tàn phá hết, không thể tảng đá …

Xem tiếp »

https://phutcaunguyen.net/pcnapp/audio/T2T34TNL_LC21_1_4.mp3 Lời Chúa: (Lc 21,1-4) Ngước đôi mắt lên nhìn, Đức Giê-su thấy những người dân giàu đang bỏ tiền dâng cúng của mình vào thùng tiền.2 người cũng thấy một bà goá túng thiếu thiếu kia bỏ vào đó hai đồng tiền kẽm.3 người liền nói: “Thầy bảo thiệt anh em: bà …

Xem tiếp »

Vậy ông là vua sao? (Chúa Nhật 34 TN – B Lễ Chúa Kitô Vua)

4 ngày trước___CẦU NGUYỆN, Lời Chúa cho ngày Sống516https://phutcaunguyen.net/pcnapp/audio/CN34TNB_GA18_33_37.mp3 tin mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Gio-an. 33b Khi ấy, quan tiền Phi-la-tô nói với Đức Giê-su rằng : “Ông có phải là vua dân Do-thái không ?” 34Đức Giê-su đáp : “Ngài từ ý nói điều ấy, hay những người khác đang nói với ngài về tôi ?” 35 Ông Phi-la-tô trả …

Xem tiếp »

“Nước Tôi không thuộc về thế gian này” (21.11.2021 – Lễ Trọng Đức Giê-su Ki-tô Vua dải ngân hà Phụng Vụ năm B)

5 ngày trướcLời Chúa cho một ngày Sống1,786


“Nước Tôi ko thuộc về thế gian này” (Ga 18, 33b-37) 33 Ông Phi-la-tô trở vào dinh, cho điện thoại tư vấn Đức Giê-su và nói với Người: “Ông liệu có phải là vua dân Do-thái không? ” 34 Đức Giê-su đáp: “Ngài trường đoản cú ý nói điều ấy, hay những người dân khác đang …

Xem tiếp »

« Đối với Người, tất cả đều đang sống » (Ngày 20 tháng 11 năm 2021 – thứ Bảy, sau Chúa Nhật XXXIII hay Niên)

6 ngày trước___CẦU NGUYỆN, Lời Chúa cho một ngày Sống902


« Đối với Người, toàn bộ đều đã sống » (Lc 20, 27-40) 27 bao gồm mấy tín đồ thuộc nhóm Xa-đốc đến gặp Đức Giê-su. đội này chủ trương không tồn tại sự sinh sống lại.28 Mấy tín đồ ấy hỏi Đức Giê-su: “Thưa Thầy, ông Mô-sê bao gồm viết cho họ điều hình thức này: …

Xem tiếp »

Lời Chúa: Lc 20, 27-40 27 gồm mấy tín đồ thuộc đội Xa-đốc đến gặp gỡ Đức Giê-su. đội này nhà trương không tồn tại sự sinh sống lại.28 Mấy fan ấy hỏi Đức Giê-su: “Thưa Thầy, ông Mô-sê tất cả viết cho bọn họ điều qui định này: nếu anh tuyệt em của fan nào …

Xem tiếp »

Lời Chúa: Lc 19, 45-48 45 Đức Giê-su vào Đền Thờ, Người bước đầu đuổi đầy đủ kẻ đã buôn bán46 và nói với họ: “Đã có lời chép rằng: đơn vị Ta sẽ là hố tiêu nguyện ráng mà các ngươi đã biến thành sào huyệt của bọn cướp! ” 47 …

Xem tiếp »

https://phutcaunguyen.net/pcnapp/audio/T5T33TNL_LC19_41_44.mp3 Lời Chúa: Lc 19, 41-44 41 khi đến gần Giê-ru-sa-lem cùng trông thấy thành, Đức Giê-su khóc thương42 nhưng nói: “Phải chi ngày hôm nay ngươi cũng nhận thấy những gì mang lại bình yên cho ngươi! nhưng hiện giờ, điều này còn bị che khuất, mắt …

Xem tiếp »

“Đức Giê-su khóc thương” (Ngày 18 mon 11 năm 2021 – thiết bị năm, sau Chúa Nhật XXXIII hay Niên)

1 tuần trước___CẦU NGUYỆN, Lời Chúa cho ngày Sống1,007


“Đức Giê-su khóc thương” (Lc 19, 41-44) 41 khi tới gần Giê-ru-sa-lem cùng trông thấy thành, Đức Giê-su khóc thương42 mà nói: “Phải chi ngày lúc này ngươi cũng nhận thấy những gì mang lại an toàn cho ngươi! cơ mà hiện giờ, điều này còn bị che khuất, …

Xem tiếp »

https://phutcaunguyen.net/pcnapp/audio/T4T33TNL_LC18_11_28.mp3 Lời Chúa: Lc 19, 11-28 11 lúc dân chúng đang nghe phần nhiều điều ấy, thì Đức Giê-su lại nhắc thêm một dụ ngôn, vì bạn đang ở gần Giê-ru-sa-lem và vì chưng họ tưởng là Triều Đại Thiên Chúa sắp mở ra đến chỗ rồi.12 Vậy bạn nói: “Có một …

Xem tiếp »

Nén bạc đời tôi (17.11.2021 – sản phẩm tư, sau Chúa Nhật XXXIII hay Niên)

1 tuần trước___CẦU NGUYỆN, Lời Chúa cho 1 ngày Sống2,910


Nén bạc đãi đời tôi (Lc 19, 11-28) 11 lúc dân bọn chúng đang nghe phần đa điều ấy, thì Đức Giê-su lại kể thêm một dụ ngôn, vì fan đang ở sát Giê-ru-sa-lem và do họ tưởng là Triều Đại Thiên Chúa sắp mở ra đến địa điểm rồi.12 Vậy tín đồ nói: …

Xem tiếp »

https://phutcaunguyen.net/pcnapp/audio/T3T33TNL_LC19_1_10.mp3 Lời Chúa: Lc 19, 1-10 1 sau khoản thời gian vào Giê-ri-khô, Đức Giê-su đi ngang qua thành phố ấy.2 Ở đó có một bạn tên là Da-kêu; ông đứng đầu những người thu thuế, và là bạn giàu có.3 Ông ta tìm phương pháp để xem cho biết Đức Giê-su …

Xem tiếp »

Xin mang đến tôi nhìn thấy (15.11.2021 – thứ hai Tuần 33 thường xuyên niên)

2 tuần trướcLời Chúa cho 1 ngày Sống1,965


Lời Chúa: Lc 18, 35-43 35 khi Đức Giê-su gần mang lại Giê-ri-khô, bao gồm một bạn mù đã ngồi hành khất ở vệ đường.36 Nghe thấy đám đông đi qua, anh ta hỏi xem tất cả chuyện gì.37 họ báo cho anh biết là Đức Giê-su Na-da-rét đang trải qua đó.38 Anh …

Xem tiếp »

Ðể Làm triệu chứng cho Vua quan (14.11.2021 – Chúa nhật – Kính Trọng Thể các Thánh Tử Ðạo Việt nam)

2 tuần trướcLời Chúa cho ngày Sống3,615


https://phutcaunguyen.net/pcnapp/audio/CN33TNB_LC9_23_26.mp3 Lời Chúa: (Lc 9,23-26) 23 Khi ấy, Đức Giê-su nói với mọi người rằng : “Ai mong mỏi theo tôi, phải từ bỏ bao gồm mình, vác thập giá mình hằng ngày mà theo. 24 Quả vậy, ai ao ước cứu mạng sinh sống mình, thì đã mất ; còn ai liều mất mạng sống mình …

Xem tiếp »

Không được nản lòng (13.11.2021 – vật dụng bảy Tuần 32 thường niên)

2 tuần trướcLời Chúa cho ngày Sống1,978


https://phutcaunguyen.net/pcnapp/audio/T7T32TNL_LC18_1_8.mp3 Lời Chúa: Lc 18, 1-8 1 Đức Giê-su kể cho những môn đệ dụ ngôn sau đây, nhằm dạy những ông buộc phải cầu nguyện luôn, không được nản chí.2 fan nói: “Trong thành kia, tất cả một ông quan tiền toà. Ông ta chẳng kính sợ hãi Thiên Chúa, nhưng cũng chẳng …

Xem tiếp »

“Phải nguyện cầu luôn” (Ngày 13 mon 11 năm 2021 – thứ bảy, sau Chúa Nhật XXXII thường Niên)

2 tuần trước___CẦU NGUYỆN, Lời Chúa cho 1 ngày Sống1,386


“Phải cầu nguyện luôn” (Lc 18, 1-8) 1 Đức Giê-su kể cho các môn đệ dụ ngôn sau đây, để dạy những ông bắt buộc cầu nguyện luôn, không được nản chí.2 bạn nói: “Trong thành kia, tất cả một ông quan liêu toà. Ông ta chẳng kính sợ hãi Thiên …

Xem tiếp »

Được mang đi, bị quăng quật lại (12.11.2021 – thứ sáu Tuần 32 hay niên)

2 tuần trướcLời Chúa cho 1 ngày Sống2,661


Lời Chúa: Lc 17, 26-37 26 “Và cũng giống như thời ông Nô-ê, vụ việc đã xẩy ra cách nào, thì giữa những ngày của nhỏ Người, sự việc cũng trở nên xảy ra như vậy.27 Thiên hạ ăn uống uống, cưới vợ lấy chồng, mãi cho tới ngày ông Nô-ê vào tàu, …

Xem tiếp »

“Ai liều mất mạng sống mình, thì sẽ bảo tồn được mạng sống” (Ngày 12 mon 11 năm 2021 – sản phẩm sáu, sau Chúa Nhật XXXII hay Niên)

2 tuần trước___CẦU NGUYỆN, Lời Chúa cho 1 ngày Sống1,532


“Ai liều mất mạng sống mình, thì sẽ bảo đảm được mạng sống” (Lc 17, 26-37) 26 “Và cũng tương tự thời ông Nô-ê, sự việc đã xẩy ra cách nào, thì trong số những ngày của con Người, sự việc cũng trở thành xảy ra như vậy.27 Thiên hạ nạp năng lượng …

Xem tiếp »

https://phutcaunguyen.net/pcnapp/audio/T5T32TNL_LC17_20_25.mp3 Lời Chúa: Lc 17, 20-25 trăng tròn Người Pha-ri-sêu hỏi Đức Giê-su bao giờ Triều Đại Thiên Chúa đến. Tín đồ trả lời: “Triều Đại Thiên Chúa chưa tới như một điều có thể quan tiếp giáp được.21 Và tín đồ ta sẽ không còn nói: “Ở đây này! xuất xắc “Ở cơ kìa! , …

Xem tiếp »

Triều Đại Thiên Chúa (Ngày 11 tháng 11 năm 2021 – thứ năm, sau Chúa Nhật XXXII thường xuyên Niên)

2 tuần trước___CẦU NGUYỆN, Lời Chúa cho 1 ngày Sống1,560


Triều Đại Thiên Chúa (Lc 17, 20-25) đôi mươi Người Pha-ri-sêu hỏi Đức Giê-su bao giờ Triều Đại Thiên Chúa đến. Bạn trả lời: “Triều Đại Thiên Chúa chưa đến như một điều hoàn toàn có thể quan gần kề được.21 Và fan ta sẽ không nói: “Ở đây này! tuyệt “Ở …

Xem tiếp »

https://phutcaunguyen.net/pcnapp/audio/T4T32TNL_LC17_11_19.mp3 Lời Chúa: Lc 17, 11-19 trên phố lên Giêrusalem, Ðức Giêsu đi qua biên giới thân hai miền Samaria và Galilê. Thời điểm Người vào một trong những làng kia, thì tất cả mười tín đồ phong hủi đón gặp gỡ Người. Họ tạm dừng đằng xa với kêu khủng tiếng: “Lạy …

Xem tiếp »

« Chín tín đồ kia đâu ? » (Ngày 10 mon 11 năm 2021 -Thứ tư, sau Chúa Nhật XXXII thường xuyên Niên)

2 tuần trước___CẦU NGUYỆN, Lời Chúa cho 1 ngày Sống1,615


« Chín người kia đâu ? » (Lc 17, 11-19) 11 trên tuyến đường lên Giê-ru-sa-lem, Đức Giê-su trải qua biên giới thân hai miền Sa-ma-ri với Ga-li-lê.12 thời gian Người vào trong 1 làng kia, thì gồm mười fan phong hủi đón gặp gỡ Người. Họ tạm dừng đằng xa13 với kêu lớn tiếng: …

Xem tiếp »

https://phutcaunguyen.net/pcnapp/audio/1109CUNGHIENTHANHDUONGLATERANO.mp3 Lời Chúa: Ga 2, 13-22 Gần cho lễ vượt Qua của fan Do thái, Ðức Giêsu lên thành Giêrusalem. Fan thấy vào Ðền Thờ gồm có kẻ phân phối chiên, bò, người yêu câu, và những người dân đang ngồi đổi tiền. Fan liền đem dây có tác dụng roi nhưng mà xua …

Xem tiếp »

« Đừng biến hóa nhà thân phụ tôi thành địa điểm buôn bán! » (Ngày 09 mon 11 năm 2021 – Cung hiến Thánh Đường La-tê-ra-nô – Lễ Kính)

2 tuần trước___CẦU NGUYỆN, Lời Chúa cho ngày Sống1,799


« Đừng vươn lên là nhà cha tôi thành nơi buôn bán! » (Ga 2, 13-22) 13 Gần mang lại lễ quá Qua của người Do-thái, Đức Giê-su lên thành Giê-ru-sa-lem.14 bạn thấy vào Đền Thờ có những kẻ phân phối chiên, bò, ý trung nhân câu, và những người dân đang ngồi thay đổi tiền.15 fan liền rước …

Xem tiếp »

https://phutcaunguyen.net/pcnapp/audio/T2T32TNL_LC17_1_6.mp3 Lời Chúa: Lc 17, 1-6 lúc ấy, Ðức Giêsu nói với những môn đệ rằng: “Không thể không có những cớ làm cho tất cả những người ta vấp ngã; tuy nhiên khốn đến kẻ có tác dụng cớ cho người ta vấp ngã! Thà buộc cối đá béo vào cổ nó và xô nó …

Xem tiếp »

https://phutcaunguyen.net/pcnapp/audio/CN32TNB_MC12_38_44.mp3 Lời Chúa: (Mc 12,38-44) 38 Một hôm Ðức Giêsu nói với các môn đệ rằng: “Anh em nên coi chừng phần đông ông khiếp sư ưa đi dạo quanh, xúng xính trong cỗ áo thụng, ham mê được fan ta chào hỏi ở đông đảo nơi công cộng. 39 bọn họ ưa chiếm ghế …

Xem tiếp »

https://phutcaunguyen.net/pcnapp/audio/T7T31TNL_LC16_9_15.mp3 Lời Chúa: Lc 16, 9-15 9“Phần Thầy, Thầy bảo cho đồng đội biết: hãy sử dụng Tiền Của bất chính mà sản xuất lấy bạn bè, chống khi hết tiền hết bạc, họ sẽ đón rước bằng hữu vào nơi ở vĩnh cửu.10 Ai trung tín trong việc rất nhỏ, thì …

Xem tiếp »

https://phutcaunguyen.net/pcnapp/audio/T6T31TNL_LC16_1_8.mp3 Lời Chúa: Lc 16, 1-8 1 Đức Giê-su còn nói với các môn đệ rằng: “Một đơn vị phú hộ kia bao gồm một bạn quản gia. Fan ta tố cáo với ông là anh này đã chi phí của cải bên ông.2 Ông mới gọi anh ta mang lại mà bảo: …

Xem tiếp »

https://phutcaunguyen.net/pcnapp/audio/T5T31TNL_LC15_1_10b.mp3 Lời Chúa: Lc 15, 1-10 1 các người thu thuế và những người tội lỗi phần nhiều lui cho tới với Đức Giê-su để nghe fan giảng.2 những người Pha-ri-sêu và các kinh sư bèn chào xáo với nhau: “Ông này đón tiếp phường tội lỗi và siêu thị nhà hàng với chúng.”3 …

Xem tiếp »

Sao Ngài quăng quật rơi con? (02.11.2021 – Cầu cho những tín hữu vẫn qua đời)

3 tuần trướcLời Chúa cho một ngày Sống3,372


https://phutcaunguyen.net/pcnapp/audio/1102LECAUCHOTINHUUQUADOI.mp3 Lời Chúa: Mc 15, 33-39 vào khung giờ thứ sáu, láng tối bao trùm khắp mặt đất mãi mang lại giờ lắp thêm chín. Vào khung giờ thứ chín, Ðức Giêsu kêu lớn tiếng: “Êlôi, Êlôi, lama sabácthani!” Nghĩa là: “Lạy Thiên Chúa, Thiên Chúa của con, sao Ngài vứt rơi con?” …

Xem tiếp »

“Ai mang lại với tôi, tôi sẽ không loại ra ngoài” (Ngày 02 mon 11 năm 2021 – Cầu cho các tín hữu đã tạ thế – Lễ I)

3 tuần trước___CẦU NGUYỆN, Lời Chúa cho ngày Sống2,200


“Ai đến với tôi, tôi sẽ không còn loại ra ngoài” (Ga 6, 37-40) 37 tất cả những người Chúa phụ thân ban mang lại tôi đều sẽ tới với tôi, và ai đến với tôi, tôi sẽ không loại ra ngoài,38 vày tôi tự trời cơ mà xuống, chưa hẳn để …

Xem tiếp »

https://phutcaunguyen.net/pcnapp/audio/1101LECACTHANHNAMNU_MT5_1_12.mp3 Lời Chúa: Mt 5, 1-12a 1 Thấy đám đông, Đức Giê-su lên núi. Tín đồ ngồi xuống, những môn đệ mang lại gần bên. 2 bạn mở miệng dạy họ rằng: 3 “Phúc núm ai bao gồm tâm hồn nghèo khó, bởi Nước Trời là của họ. 4 Phúc nắm ai hiền hậu …

Xem tiếp »

“PHÚC THAY…” (Ngày 01 tháng 11 năm 2021 – Lễ các Thánh phái mạnh Nữ)

4 tuần trước___CẦU NGUYỆN, Lời Chúa cho 1 ngày Sống2,878


“PHÚC THAY…” (Mt 5, 1-12) 1 Thấy đám đông, Đức Giê-su lên núi. Fan ngồi xuống, các môn đệ mang lại gần bên.2 người mở miệng dạy dỗ họ rằng: 3 “Phúc thay ai gồm tâm hồn nghèo khó, bởi Nước Trời là của họ. 4 Phúc cầm cố ai …

Xem tiếp »

Yêu tha nhân như chính mình (31.10.2021 – Chúa nhật 31 hay niên năm B)

4 tuần trướcLời Chúa cho ngày Sống1,478


https://phutcaunguyen.net/pcnapp/audio/CN31TNB_MC12_28_34.mp3 Lời Chúa: (Mc 12,28b-34) 28 có một người trong số kinh sư sẽ nghe Ðức Giêsu và những người dân thuộc nhóm Xađốc tranh cãi với nhau. Thấy Ðức Giêsu đối đáp hay, ông đến gần tín đồ và hỏi: “Thưa Thầy, trong mọi điều răn, điều răn làm sao đứng đầu?” …

Xem tiếp »

https://phutcaunguyen.net/pcnapp/audio/T7T30TNL_LC14_1_7_11.mp3 Lời Chúa: Lc 14, 1.7-11 Một ngày sabát kia, Ðức Giêsu mang lại nhà một ông thủ lãnh team Pharisêu để sử dụng bữa: họ núm dò xét Người. Người nhận biết khách dự tiệc cứ chọn khu vực nhất mà lại ngồi, đề nghị nói với bọn họ dụ ngôn này: “Khi anh được …

Xem tiếp »

https://phutcaunguyen.net/pcnapp/audio/T6T30TNL_LC14_1_6.mp3 Lời Chúa: Lc 14, 1-6 1 Một ngày sa-bát kia, Đức Giê-su mang lại nhà một ông thủ lãnh team Pha-ri-sêu để dùng bữa: họ cầm cố dò xét Người.2 cùng kìa trước khía cạnh Đức Giê-su, tất cả một người mắc bệnh dịch phù thũng.3 fan lên tiếng nói với các nhà thông …

Xem tiếp »

https://phutcaunguyen.net/pcnapp/audio/1028LETHANHSIMON_GIUDA.mp3 Lời Chúa: Lc 6, 12-19 12 trong số những ngày ấy, Đức Giê-su rời khỏi núi ước nguyện, và tín đồ đã thức xuyên suốt đêm cầu nguyện thuộc Thiên Chúa.13 Đến sáng, người kêu các môn đệ lại, chọn lấy mười nhì ông và call là Tông Đồ.14 Đó là ông …

Xem tiếp »

https://phutcaunguyen.net/pcnapp/audio/T4T30TNL_LC13_22_30.mp3 Lời Chúa: Lc 13, 22-30 Hồi ấy, trê tuyến phố lên Giêrusalem, Ðức Giêsu đi ngang qua các thành thị cùng làng mạc mà giảng dạy. Tất cả kẻ hỏi Người: “Thưa Ngài, những người được cứu giúp thoát thì ít, gồm phải không?” tín đồ bảo họ: “Hãy võ thuật để qua …

Xem tiếp »

https://phutcaunguyen.net/pcnapp/audio/T3T30TNL_LC13_18_21.mp3 Lời Chúa: Lc 13, 18-21 18 Vậy người nói: “Nước Thiên Chúa giống cái gì đây? Tôi đề nghị ví Nước ấy với mẫu gì?19 Nước Thiên Chúa giống như chuyện một hạt cải tín đồ nọ rước gieo trong sân vườn mình. Nó to lên và biến cây, chim trời …

Xem tiếp »

Đứng trực tiếp được (25.11.2021 – vật dụng hai Tuần 30 thường xuyên niên)

24 tháng Mười, 2021Lời Chúa cho ngày Sống1,958


“Đâu nên chỉ người thiếu phụ còng sống lưng mới bị trói buộc. Tôi cũng trở thành trói buộc vì chưng những giá chỉ trị

Xem tiếp »

Người hotline anh, anh theo fan (24.10.2021 – Chúa nhật 30 thường niên, Năm B)

23 mon Mười, 2021Lời Chúa cho 1 ngày Sống1,268


https://phutcaunguyen.net/pcnapp/audio/CN30TNB_MC10_46_52.mp3 Lời Chúa: (Mc 10, 46-52) 46 Hôm ấy, khi Ðức Giêsu cùng với các môn đệ cùng đám đông dân chúng ra khỏi thành Giêrikhô, thì bao gồm một fan hành khất mù, tên là Báctimê, bé ông Timê, đã ngồi làm việc vệ đường. 47 Vừa nghe nói sẽ là …

Xem tiếp »

Tìm trái mà lại không thấy (23.10.2021 – sản phẩm công nghệ bảy Tuần 29 thường xuyên niên)

22 mon Mười, 2021Lời Chúa cho 1 ngày Sống12,421


https://phutcaunguyen.net/pcnapp/audio/T7T29TNL_LC13_1_9.mp3 Lời Chúa: Lc 13, 1-9 (1) Cùng thời gian ấy, bao gồm mấy người đến nói lại mang đến Ðức Giêsu nghe chuyện những người Galilê bị tổng trấn Philatô giết, khiến máu đổ ra hoà lẫn với huyết tế đồ gia dụng họ đang dâng. (2) Ðức Giêsu đáp lại rằng: “Các ông tưởng mấy bạn …

Xem tiếp »

Nhận xét thời đại này (22.10.2021 – đồ vật sáu Tuần 29 thường niên)

21 tháng Mười, 2021Lời Chúa cho ngày Sống2,680


https://phutcaunguyen.net/pcnapp/audio/T6T29TNL_LC12_54_59.mp3 Lời Chúa: Lc 12, 54-59 54 Đức Giê-su cũng nói với đám đông rằng: “Khi các người thấy mây đẩy lên ở phía tây, các người nói ngay: “Mưa cho nơi rồi”, và xẩy ra đúng như vậy.55 thấy lúc gió nồm thổi, các người nói: “Trời đang …

Xem tiếp »

“Sao những người ko tự bản thân xét xem đồ vật gi là phải?” (Ngày 22 tháng 10 năm 2021 – thứ sáu, sau Chúa Nhật XXIX thường xuyên Niên)

21 tháng Mười, 2021___CẦU NGUYỆN, Lời Chúa cho một ngày Sống1,377


“Sao các người ko tự mình xét xem vật gì là phải?” (Lc 12, 54-59) 54 Đức Giê-su cũng nói với đám đông rằng: “Khi những người thấy mây đẩy lên ở phía tây, các người nói ngay: “Mưa đến nơi rồi”, và xảy ra đúng như vậy.55 …

Xem tiếp »

Phải chi lửa ấy đã bùng lên (21.10.2021 – lắp thêm năm Tuần 29 hay niên)

20 mon Mười, 2021Lời Chúa cho ngày Sống2,380


https://phutcaunguyen.net/pcnapp/audio/T5T29TNL_LC12_49_53.mp3 Lời Chúa: Lc 12, 49-53 49 “Thầy đang đi tới ném lửa vào mặt đất, với Thầy phần đông ước ý muốn phải chi lửa ấy đã bùng lên!50 Thầy còn một phép rửa đề xuất chịu, cùng lòng Thầy tự khắc khoải biết bao cho tới khi vấn đề này trả tất!51 “Anh em …

Xem tiếp »

“Thầy đã đi vào đem lửa vào mặt đất…” (Ngày 21 tháng 10 năm 2021 – sản phẩm công nghệ năm, sau Chúa Nhật XXIX thường Niên)

20 tháng Mười, 2021___CẦU NGUYỆN, Lời Chúa cho ngày Sống1,475


“Thầy đang đi tới đem lửa vào mặt đất…” (Lc 12, 49-53) 49 “Thầy đã đến ném lửa vào phương diện đất, cùng Thầy mọi ước mong mỏi phải đưa ra lửa ấy vẫn bùng lên! 50 Thầy còn một phép rửa đề xuất chịu, cùng lòng Thầy tự khắc khoải biết bao cho …

Xem tiếp »

“Anh em cũng vậy, hãy sẵn sàng” (Ngày đôi mươi tháng 10 năm 2021 -Thứ tư, sau Chúa Nhật XXIX thường xuyên Niên)

19 mon Mười, 2021___CẦU NGUYỆN, Lời Chúa cho một ngày Sống1,844


“Anh em cũng vậy, hãy sẵn sàng” (Lc 12, 39-48) 39 đồng đội hãy biết điều này: nếu chủ nhà biết giờ như thế nào kẻ trộm đến, hẳn ông dường như không để nó khoét vách bên mình đâu.40 bạn bè cũng vậy, hãy sẵn sàng, vì bao gồm giờ phút …

Xem tiếp »

Trung tín, đúng đắn (20.10.2021 – Thứ tư Tuần 29 hay niên)

19 tháng Mười, 2021Lời Chúa cho một ngày Sống2,379


https://phutcaunguyen.net/pcnapp/audio/T4T29TNL_LC12_39_48.mp3 Lời Chúa: Lc 12, 39-48 39 đồng đội hãy biết điều này: nếu gia chủ biết giờ làm sao kẻ trộm đến, hẳn ông đã không để nó khoét vách đơn vị mình đâu.40 bằng hữu cũng vậy, hãy sẵn sàng, vì chính giờ phút đồng đội không ngờ, thì nhỏ …

Xem tiếp »

Chủ sẽ ship hàng (19.10.2021 – Thứ tía Tuần 29 thường niên)

18 tháng Mười, 2021Lời Chúa cho một ngày Sống2,136


https://phutcaunguyen.net/pcnapp/audio/T3T29TNL_LC12_35_38.mp3 Lời Chúa: Lc 12, 35-38 khi ấy, Đức Giêsu nói với những môn đệ rằng: “Anh em hãy thắt sườn lưng cho gọn, thắp đèn cho sẵn. Hãy làm tựa như những người chờ chủ đi ăn uống cưới về, để khi nhà vừa về tới cùng gõ cửa, là mở ngay. …

Xem tiếp »

“Anh em hãy thắt lưng cho gọn, thắp đèn mang lại sẵn” (Ngày 19 tháng 10 năm 2021 – sản phẩm công nghệ ba, sau Chúa Nhật XXIX thường Niên)

18 mon Mười, 2021___CẦU NGUYỆN, Lời Chúa cho ngày Sống829


“Anh em hãy thắt lưng cho gọn, thắp đèn mang đến sẵn” (Lc 12, 35-38) 35 “Anh em hãy thắt sườn lưng cho gọn, thắp đèn mang đến sẵn.36 Hãy làm giống như các người hóng chủ đi ăn cưới về, để khi chủ vừa về tới và gõ cửa, là …

Xem tiếp »

Sai thợ ra gặt lúa (18.10.2021 – Thánh Luca, người sáng tác Sách Tin Mừng)

17 mon Mười, 2021Lời Chúa cho một ngày Sống737


https://phutcaunguyen.net/pcnapp/audio/1018THANHLUCA_LC10_1_9.mp3 Lời Chúa: Lc 10, 1-9. 1 Sau đó, Chúa chỉ định và hướng dẫn bảy mươi hai người khác, và sai những ông cứ từng hai tín đồ một đi trước, vào toàn bộ các thành, các nơi nhưng chính tín đồ sẽ đến.2 người bảo các ông: “Lúa chín đầy đồng mà thợ …

Xem tiếp »

Anh em không phải như thế (17.10.2021 – Chúa nhật 29 thường niên năm B)

16 mon Mười, 2021Lời Chúa cho ngày Sống1,148


Xem thêm: Cách Làm Thịt Người Tại Trung Quốc, Trung Quôc An Thit Nguoi

https://phutcaunguyen.net/pcnapp/audio/CN29TNB_MC10_35_45.mp3 Lời Chúa: (Mc 10, 35-45) 35 lúc ấy, hai người con ông Dêbêđê là Giacôbê cùng Gioan mang đến gần Ðức Giêsu cùng nói: “Thưa Thầy, chúng con mong mỏi Thầy triển khai cho chúng con điều chúng nhỏ sắp xin đây”. 36 bạn hỏi: “Các anh ao ước Thầy triển khai …

Xem tiếp »

 Đừng lo (16.10.2021 – máy Bảy Tuần 28 hay niên)

15 tháng Mười, 2021___CẦU NGUYỆN, Lời Chúa cho ngày Sống984


https://phutcaunguyen.net/pcnapp/audio/T7T28TNL_LC12_8_12.mp3 Lời Chúa: Lc 12, 8-12 8 “Thầy nói cho bạn bè biết: phàm ai tuyên bố nhận Thầy trước mặt thiên hạ, thì bé Người cũng sẽ tuyên tía nhận bạn ấy trước mặt các thiên thần của Thiên Chúa.9 Còn ai chối Thầy trước khía cạnh thiên hạ, …

Xem tiếp »

Môn đệ và bạn hữu (15.10.2021 – sản phẩm sáu Tuần 28 thường xuyên niên)

14 mon Mười, 2021Lời Chúa cho 1 ngày Sống1,334


https://phutcaunguyen.net/pcnapp/audio/T6T28TNL_LC12_1_7.mp3 Lời Chúa: Lc 12, 1-7 một trong những lúc ấy, đám đông tụ họp hàng chục ngàn người, mang đến nỗi giẫm lên nhau. Bấy giờ Đức Giê-su bước đầu nói, thứ nhất là với những môn đệ: “Anh em đề xuất coi chừng men Pha-ri-sêu, có nghĩa là thói đạo đức nghề nghiệp giả.2 ko …

Xem tiếp »

Ngôn sứ với tông đồ dùng (14.10.2021 – thứ năm Tuần 28 thường niên)

13 tháng Mười, 2021Lời Chúa cho ngày Sống949


https://phutcaunguyen.net/pcnapp/audio/T5T28TNL_LC11_47_54.mp3 Lời Chúa: Lc 11, 47-54 47 “Khốn cho những người! các người xây lăng cho các ngôn sứ, nhưng phụ thân ông các người vẫn giết chết các vị ấy!48 Như vậy, những người vừa xác thực vừa đống ý việc có tác dụng của thân phụ ông các người, bởi vì …

Xem tiếp »

Đức Ki-tô và Lề công cụ (Ngày 14 tháng 10 năm 2021 – vật dụng năm, sau Chúa Nhật XXVIII thường xuyên Niên)

13 tháng Mười, 2021___CẦU NGUYỆN, Lời Chúa cho một ngày Sống680


Đức Ki-tô cùng Lề qui định (Lc 11, 47-54) 47 “Khốn cho các người! các người xây lăng cho những ngôn sứ, nhưng cha ông các người đã giết chết những vị ấy!48 Như vậy, các người vừa xác nhận vừa đồng tình việc có tác dụng của cha ông các người, vì chưng họ …

Xem tiếp »

Xao lãng lẽ công bằng (13.10.2021 – Thứ bốn Tuần 28 thường niên)

12 mon Mười, 2021Lời Chúa cho ngày Sống1,834


https://phutcaunguyen.net/pcnapp/audio/T4T28TNL_LC11_42_46.mp3 Lời Chúa: Lc 11, 42-46 42 Khốn cho những người, hỡi các người Pha-ri-sêu! các người nộp thuế thập phân về bội bạc hà, vân hương, và đủ thiết bị rau cỏ, mà xao lãng lẽ công bằng và lòng thương yêu Thiên Chúa. Những điều này yêu cầu …

Xem tiếp »

Bên ngoài, phía bên trong (12.10.2021 – Thứ bố Tuần 28 hay niên)

11 mon Mười, 2021Lời Chúa cho một ngày Sống2,830


https://phutcaunguyen.net/pcnapp/audio/T3T28TNL_LC11_37_41.mp3 Lời Chúa: Lc 11, 37-41 37 Đức Giê-su đang nói, thì gồm một ông Pha-ri-sêu mời fan đến nhà sử dụng bữa. Cho tới nơi, fan liền vào bàn ăn.38 Thấy vậy, ông Pha-ri-sêu lấy làm lạ vì người không rửa tay trước bữa ăn.39 cơ mà Chúa nói với ông …

Xem tiếp »

Tìm kiếm lốt lạ (11.10.2021 – sản phẩm công nghệ hai Tuần 28 thường xuyên niên)

10 mon Mười, 2021Lời Chúa cho ngày Sống953


https://phutcaunguyen.net/pcnapp/audio/T2T28TNL_LC11_29_32.mp3 Lời Chúa: Lc 11, 29-32 29 lúc dân chúng tụ họp đông đảo, Đức Giê-su bắt đầu nói: “Thế hệ này là một trong thế hệ gian ác; bọn chúng xin vết lạ. Dẫu vậy chúng sẽ không được thấy lốt lạ nào, ko kể dấu kỳ lạ ông Giô-na.30 trái …

Xem tiếp »

Được vội trăm (10.10.2021 – Chúa nhật 28 thường niên, Năm B)

9 tháng Mười, 2021Lời Chúa cho một ngày Sống1,226


https://phutcaunguyen.net/pcnapp/audio/CN28TNB_MC10_17_30.mp3 Lời Chúa: (Mc 10,17-30) 17 Hôm ấy, Ðức Giêsu vừa lên đường, thì bao gồm một fan chạy đến, quỳ xuống trước mặt fan và hỏi: “Thưa Thầy nhân lành, tôi phải làm gì để được cuộc đời đời đời có tác dụng gia nghiệp?” 18 Ðức Giêsu đáp: “Sao …

Xem tiếp »

Phúc thay tâm địa (9.10.2021 – thứ bảy Tuần 27 thường xuyên niên)

8 tháng Mười, 2021Lời Chúa cho 1 ngày Sống2,075


https://phutcaunguyen.net/pcnapp/audio/T7T27TNL_LC11_27_28.mp3 Lời Chúa: Lc 11, 27-28 27 khi Đức Giê-su đang giảng dạy, thì chỗ đông người có một người đàn bà lên giờ đồng hồ thưa cùng với Người: “Phúc gắng người chị em đã nuôi nấng và đến Thầy mút sữa mớm! “28 Nhưng bạn đáp lại: “Đúng hơn yêu cầu nói rằng: Phúc …

Xem tiếp »

Ngón tay Thiên Chúa (8.10.2021 – thứ sáu Tuần 27 thường niên)

7 mon Mười, 2021Lời Chúa cho một ngày Sống838


https://phutcaunguyen.net/pcnapp/audio/T6T27TNL_LC11_15_26.mp3 Lời Chúa: Lc 11, 15-26 15 Nhưng trong số đó tất cả mấy tín đồ lại bảo: “Ông ấy dựa cố quỷ vương Bê-en-dê-bun nhưng mà trừ quỷ.”16 Kẻ khác thường muốn thử Người, bắt buộc đã đòi người một dấu lạ tự trời.17 Nhưng bạn biết tư tưởng của họ, đề nghị nói: …

Xem tiếp »

https://phutcaunguyen.net/pcnapp/audio/1007LEMANCOI.mp3 Lời Chúa: (Lc 1, 26-38) 26 Bà Elisabét bao gồm thai được sáu tháng, thì Thiên Chúa không nên sứ thần Gáprien mang lại một thành miền Galilê, hotline là Nadarét, 27 gặp gỡ một trinh nữ giới đã đính hôn với một tín đồ tên là Giuse, thuộc đơn vị Ðavít. Trinh thiếu nữ ấy thương hiệu …

Xem tiếp »

Hãy xin thì sẽ được (7.10.2021 – sản phẩm công nghệ năm Tuần 27 thường xuyên niên)

6 mon Mười, 2021Lời Chúa cho ngày Sống893


Lời Chúa: Lc 11, 5-13 khi ấy, Ðức Giêsu nói với các môn đệ rằng: “Ai trong anh em có một tín đồ bạn, và nửa đêm đến nhà người chúng ta ấy nhưng mà nói: “Bạn ơi, mang lại tôi vay cha cái bánh, bởi tôi có thằng bạn lỡ mặt đường ghé lại …

Xem tiếp »

Xin dạy dỗ chúng nhỏ cầu nguyện (6.10.2021 – Thứ bốn Tuần 27 hay niên)

5 mon Mười, 2021Lời Chúa cho 1 ngày Sống604


https://phutcaunguyen.net/pcnapp/audio/T4T27TNL_LC11_1_4.mp3 Lời Chúa: Lc 11, 1-4 Một hôm, Ðức Giêsu cầu nguyện ở nơi kia. Fan cầu nguyện xong, thì gồm một fan trong nhóm môn sinh nói với Người: “Thưa thầy, xin dạy chúng bé cầu nguyện, tương tự như ông Gioan vẫn dạy môn sinh của ông”. Fan …

Xem tiếp »

Chọn phần giỏi hơn (5.10.2021 – Thứ cha Tuần 27 thường niên)

4 mon Mười, 2021Lời Chúa cho 1 ngày Sống2,975


https://phutcaunguyen.net/pcnapp/audio/T3T27TNL_LC10_38_42.mp3 Lời Chúa: Lc 10, 38-42 38 trong lúc thầy trò đi đường, Đức Giê-su vào buôn bản kia. Bao gồm một người thiếu nữ tên là Mác-ta đón fan vào nhà.39 Cô có bạn em gái tên là Ma-ri-a. Cô này cứ ngồi bên chân Chúa nhưng mà nghe lời fan …

Xem tiếp »

Hãy đi và làm bởi vậy (4.10.2021 – đồ vật hai Tuần 27 thường xuyên niên)

3 tháng Mười, 2021Lời Chúa cho ngày Sống2,469


Lắng nghe Lời Chúa với Suy niệm https://phutcaunguyen.net/pcnapp/audio/T2T27TNL_LC10_25_37.mp3 Lời Chúa: Lc 10, 25-37 25 Và này có người thông công cụ kia vùng dậy hỏi Đức Giê-su để thử fan rằng: “Thưa Thầy, tôi phải làm cái gi để được cuộc sống đời đời có tác dụng gia nghiệp26 tín đồ đáp: “Trong giải pháp …

Xem tiếp »

Không được phân ly (3.10.2021 – Chúa Nhật XXVII hay Niên, năm B)

2 mon Mười, 2021Lời Chúa cho một ngày Sống525


Lắng nghe Lời Chúa cùng Suy niệm https://phutcaunguyen.net/pcnapp/audio/CN27TNB_MC10_2_16.mp3 Lời Chúa Mc 10:2-16 2 Khi ấy, có mấy bạn Pha-ri-sêu mang đến gần Đức Giê-su với hỏi rằng : “Thưa Thầy, ông xã có được phép rẫy vk không ?” chúng ta hỏi ráng là nhằm thử Người. 3 Người đáp : “Thế ông Mô-sê vẫn truyền …

Xem tiếp »

Chiêm ngưỡng nhan phụ thân (2.10.2021 – các thiên thần hộ thủ)

1 mon Mười, 2021Lời Chúa cho một ngày Sống13,200


Lắng nghe Lời Chúa và Suy niệm https://phutcaunguyen.net/pcnapp/audio/1002LECACTHIENTHANHOTHU.mp3 Lời Chúa: Mt 18, 1-5. 10 khi ấy, các môn đệ lại gần hỏi Ðức Giêsu rằng: “Thưa Thầy, ai là người lớn nhất trong Nước Trời?” Ðức Giêsu liền gọi một em bé dại đến, đặt vào giữa những ông với bảo: …

Xem tiếp »

Trở lại cùng trở nên như trẻ em thơ (1.10.2021 – Lễ thánh Têrêsa Hài đồng Giêsu)

30 mon Chín, 2021Lời Chúa cho một ngày Sống3,633


Lắng nghe Lời Chúa cùng Suy niệm https://phutcaunguyen.net/pcnapp/audio/1001THANHTERESA.mp3 Lời Chúa: Mt 18, 1-5 1 cơ hội ấy, những môn đệ lại ngay sát hỏi Đức Giê-su rằng: “Thưa Thầy, ai là người lớn số 1 trong Nước Trời? “2 Đức Giê-su liền điện thoại tư vấn một em nhỏ dại đến, để vào giữa các ông3 với …

Xem tiếp »

Như chiên nhỏ (30.9.2021 – thiết bị năm Tuần 26 hay niên)

29 mon Chín, 2021Lời Chúa cho 1 ngày Sống2,391


Lắng nghe Lời Chúa với Suy niệm https://phutcaunguyen.net/pcnapp/audio/T5T26TNL_LC10_1_12.mp3 Lời Chúa: Lc 10, 1-12 Sau đó, Chúa hướng đẫn bảy mươi hai người khác, và sai các ông cứ từng hai bạn một đi trước, vào toàn bộ các thành, những nơi cơ mà chính tín đồ sẽ đến.2 bạn bảo các ông: …

Xem tiếp »

Các cục cưng của Thiên Chúa (29.9.2021 – những Tổng lãnh cục cưng Micae, Gabrien, Raphaen)

28 mon Chín, 2021Lời Chúa cho ngày Sống3,892


Lắng nghe Lời Chúa và Suy niệm https://phutcaunguyen.net/pcnapp/audio/0929CACTONGLANHTHIENTHAN.mp3 Lời Chúa: Ga 1, 47-51 47 Đức Giê-su thấy ông Na-tha-na-en tiến về phía mình, liền nói đến ông rằng: “Đây đích thật là 1 trong người Ít-ra-en, lòng dạ không có gì gian dối.”48 Ông Na-tha-na-en hỏi Người: “Làm sao Ngài lại …

Xem tiếp »

Người bé dại nhất (27.9.2021 – lắp thêm Hai Tuần 26 thường niên)

26 tháng Chín, 2021Lời Chúa cho một ngày Sống2,117


Lắng nghe Lời Chúa với Suy niệm https://phutcaunguyen.net/pcnapp/audio/T2T26TNC_LC9_46_50.mp3 Lời Chúa: Lc 9, 46-50 46 Một thắc mắc chợt mang lại với những ông: trong số ông, ai là fan lớn nhất?47 Đức Giê-su biết điều những ông đang tự hỏi trong lòng, liền đem một em nhỏ tuổi đặt lân cận mình48 …

Xem tiếp »

Không kháng là cỗ vũ (26.9.2021 – Chúa nhật 26 thường xuyên niên, năm B)

25 tháng Chín, 2021Lời Chúa cho ngày Sống530


Lắng nghe Lời Chúa và Suy niệm https://phutcaunguyen.net/pcnapp/audio/CN26TNB_MC9_38_43_47_48.mp3  Lời Chúa: (Mc 9, 38-43.45.47-48) 38 Hôm ấy, Ông Gioan nói cùng với Ðức Giêsu: “Thưa Thầy, chúng con thấy có tín đồ lấy danh Thầy nhưng trừ quỷ. Chúng nhỏ đã gắng ngăn cản, vì bạn ấy không theo chúng ta”. 39 …

Xem tiếp »

Không gọi lời kia (25.9.2021 – đồ vật Bảy tuần 25 hay niên)

24 mon Chín, 2021Lời Chúa cho một ngày Sống411


Lắng nghe Lời Chúa cùng Suy niệm https://phutcaunguyen.net/pcnapp/audio/T7T25TNL_LC9_44_45B.mp3  Lời Chúa: Lc 9, 43b-45 lúc ấy, đang lúc mọi người còn ngạc nhiên về tất cả các vấn đề Đức Giê-su làm, thì tín đồ nói với các môn đệ rằng : “Phần anh em, hãy lắng tai nghe cho kỹ gần như …

Xem tiếp »

Anh em bảo Thầy là ai? (24.9.2021 – lắp thêm Sáu tuần 25 thường niên)

23 tháng Chín, 2021Lời Chúa cho 1 ngày Sống2,517


Lắng nghe Lời Chúa với Suy niệm https://phutcaunguyen.net/pcnapp/audio/T6T25TNL_LC9_18_22.mp3  Lời Chúa: Lc 9, 18-22 18 Hôm ấy, Đức Giê-su cầu nguyện một mình. Các môn đệ cũng ở đó với Người, và người hỏi các ông rằng: “Dân chúng nói Thầy là ai? “19 các ông thưa: “Họ bảo …

Xem tiếp »

Ông này là ai? (23.9.2021 – lắp thêm năm Tuần 25 thường xuyên niên)

22 tháng Chín, 2021Lời Chúa cho 1 ngày Sống2,490


Lắng nghe Lời Chúa cùng Suy niệm https://phutcaunguyen.net/pcnapp/audio/T5T25TNL_LC9_7_9.mp3  Lời Chúa: Lc 9, 7-9 7 tiểu vương Hê-rô-đê nghe biết toàn bộ những gì đang xảy ra, thì lừng khừng lắm. Thật vậy, tất cả kẻ nói: “Đó là ông Gio-an từ bỏ cõi bị tiêu diệt trỗi dậy.”8 Kẻ khác nói: “Ông Ê-li-a …

Xem tiếp »

Lắng nghe Lời Chúa với Suy niệm https://phutcaunguyen.net/pcnapp/audio/T4T25TNL_LC9_1_5.mp3 Lời Chúa: Lc 9, 1-6 1 Đức Giê-su tập họp nhóm Mười hai lại, ban cho các ông năng lượng và quyền phép nhằm trừ đều thứ quỷ với chữa các bệnh tật.2 fan sai những ông đi rao giảng Nước Thiên …

Xem tiếp »

Đứng dậy đi theo (21.9.2019 – Thánh Matthêô, tông đồ, người sáng tác Sách Tin Mừng)

20 mon Chín, 2021Lời Chúa cho ngày Sống2,004


Lắng nghe Lời Chúa với Suy niệm https://phutcaunguyen.net/pcnapp/audio/0921LETHANHMATTHEU.mp3 Lời Chúa: Mt 9, 9-13 khi ấy, Ðức Giêsu đi ngang qua trạm thuế đường bộ thuế, thì thấy một fan tên là Matthêu sẽ ngồi nghỉ ngơi đó. Fan bảo ông: “Anh hãy theo tôi!” Ông vùng lên đi theo Người. Ðức Giêsu sẽ …

Xem tiếp »

Đèn được đặt lên đế (20.9.2021 – thứ hai, sau Chúa Nhật XXV hay Niên)

19 mon Chín, 2021___CẦU NGUYỆN, Lời Chúa cho một ngày Sống1,144


Đèn được ném lên đế (Lc 8, 16-18) Trong bài bác Tin Mừng của Thánh Lễ hôm nay, Đức Giê-su nói: “Chẳng có gì bí mật mà lại không biến thành hiển hiện, chẳng gồm gì che dấu mà tín đồ ta lại lần khần và không biến thành đưa ra …

Xem tiếp »

Cách thức bằng hữu nghe (20.9.2021 – máy Hai tuần 25 hay niên)

19 tháng Chín, 2021Lời Chúa cho 1 ngày Sống1,890


Lắng nghe Lời Chúa và Suy niệm https://phutcaunguyen.net/pcnapp/audio/T2T25TNL_LC8_16_18.mp3 Lời Chúa: Lc 8, 16-18 16 “Chẳng có ai đốt đèn, rồi mang hũ che đi hoặc để dưới gầm giường, nhưng để trên đế, để những ai bước vào thì nhận thấy ánh sáng.17 do chẳng có gì bí hiểm mà …

Xem tiếp »

Đức Giêsu hotline nhóm Mười nhị (19.9.2021 – Chúa nhật 25 thường niên B)

18 tháng Chín, 2021Lời Chúa cho một ngày Sống1,405


Lắng nghe Lời Chúa với Suy niệm https://phutcaunguyen.net/pcnapp/audio/CN25B_MC9_30_37.mp3  Lời Chúa: (Mc 9,30-37) 30 Hôm ấy, Ðức Giêsu và các môn đệ ra khỏi đó, đi đi qua miền Galilê. Mà lại Ðức Giêsu không thích có ai biết, 31 vì tín đồ đang dạy các môn đệ rằng: “Con bạn …

Xem tiếp »

Với tấm lòng cao thượng (18.9.2021 – thứ Bảy Tuần 24 hay niên)

17 tháng Chín, 2021Lời Chúa cho ngày Sống1,783


Lắng nghe Lời Chúa cùng Suy niệm https://phutcaunguyen.net/pcnapp/audio/T7T24TNL_LC8_4_15.mp3  Lời Chúa: Lc 8, 4-15 4 bạn ta tụ hợp đông đảo. Tự khắp các thành thị, bạn ta kéo mang lại cùng Đức Giê-su. Bấy giờ người dùng dụ ngôn cơ mà nói rằng:5 “Người gieo giống ra đi gieo hạt kiểu như …

Xem tiếp »

Mấy người thanh nữ cùng đi (17.9.2021 – vật dụng Sáu Tuần 24 thường niên)

16 tháng Chín, 2021Lời Chúa cho ngày Sống2,036


Lắng nghe Lời Chúa với Suy niệm https://phutcaunguyen.net/pcnapp/audio/T6T24TNL_LC8_1_3.mp3 Lời Chúa: Lc 8, 1-3 1 Sau đó, Đức Giê-su rảo qua các thành phố, làng mạc mạc, rao giảng và loan tin báo Mừng Nước Thiên Chúa. Thuộc đi với Người, tất cả Nhóm Mười Hai2 cùng mấy người phụ nữ đã được …

Xem tiếp »

Chị hãy đi bình an (16.9.2021 – lắp thêm năm Tuần 24 thường niên)

15 tháng Chín, 2021Lời Chúa cho một ngày Sống2,197


Lắng nghe Lời Chúa và Suy niệm https://phutcaunguyen.net/pcnapp/audio/T5T24TNL_LC7_36_50.mp3 Lời Chúa: Lc 7, 36-50 36 Có tín đồ thuộc đội Pha-ri-sêu mời Đức Giê-su sử dụng bữa cùng với mình. Đức Giê-su cho nhà tín đồ Pha-ri-sêu ấy và vào bàn ăn.37 đột một đàn bà vốn là người tội lỗi trong thành, biết …

Xem tiếp »

“Hãy cho với Núi Sọ chiều hôm ấy nhằm thấy bà mẹ đứng gần thập giá treo Con. Lắng nghe Lời Chúa và Suy niệm https://phutcaunguyen.net/pcnapp/audio/0915LEMESAUBI.mp3 Lời Chúa: Ga 19, 25-27 Lúc ấy, đứng ngay gần thập giá chỉ Đức Giêsu, gồm thân mẫu Người, chị của thân mẫu, bà Maria bà xã ông …

Xem tiếp »

Phải được giương cao (14.9.2021 – Lễ tôn vinh Thánh giá)

13 mon Chín, 2021Lời Chúa cho một ngày Sống14,225


Lắng nghe Lời Chúa và Suy niệm https://phutcaunguyen.net/pcnapp/audio/0914SUYTONTHANHGIA.mp3 Lời Chúa: Ga 3, 13-17 khi ấy, Ðức Giêsu nói với ông Nicôđêmô rằng: “Không ai đã lên trời, nước ngoài trừ con Người, Ðấng trường đoản cú trời xuống. Như ông Môsê vẫn giương cao con rắn vào sa mạc, bé Người cũng sẽ …

Xem tiếp »

“Con Người cũng biến thành phải được giương cao như vậy” (14.9.2021 – Lễ tôn vinh Thánh Giá)

13 mon Chín, 2021___CẦU NGUYỆN, Lời Chúa cho 1 ngày Sống2,187


“Con Người cũng sẽ phải được giương cao như vậy” (Ds 21, 4b-9 với Ga 3, 13-17) 4 từ bỏ núi Ho, họ khởi hành theo đường biển Sậy, vòng qua bờ cõi Ê-đôm; trong cuộc hành trình qua sa mạc, dân Ít-ra-en mất kiên nhẫn.5 họ kêu trách Thiên …

Xem tiếp »

Cứ nói một lời (13.9.2021 – lắp thêm hai Tuần 24 hay niên)

12 tháng Chín, 2021Lời Chúa cho 1 ngày Sống1,908


Lắng nghe Lời Chúa cùng Suy niệm https://phutcaunguyen.net/pcnapp/audio/T2T24TNL_LC7_1_10.mp3 Lời Chúa: Lc 7, 1-10 1 sau khi đã nói hết mọi lời ấy mang lại dân bọn chúng nghe, Đức Giê-su vào thành Ca-phác-na-um.2 Một viên đại đội trưởng kia gồm người quân lính bệnh nặng sát chết. Ông ta yêu mến …

Xem tiếp »

Ai ao ước theo tôi (12.9.2021 – Chúa nhật 24 hay niên, Năm B)

11 tháng Chín, 2021Lời Chúa cho một ngày Sống468


Lắng nghe Lời Chúa với Suy niệm https://phutcaunguyen.net/pcnapp/audio/CN23TNB_MC8_27_35.mp3  ✠Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mác-cô. Mc 8,27-35 27 Khi ấy, Đức Giê-su và những môn đệ tránh Bết-xai-đa để đi tới những làng làng vùng Xê-da-rê Phi-líp-phê. Dọc đường, fan hỏi những môn đệ : “Người ta nói Thầy …

Xem tiếp »

Anh em bảo Thầy là ai? (12.9.2021 – Chúa nhật 24 thường xuyên niên, Năm B)

11 tháng Chín, 2021Lời Chúa cho ngày Sống1,692


"Còn Lời Chúa: (Mc 8,27-35) 27 khi ấy, Ðức Giêsu và các môn đệ của bạn đi tới những làng làng vùng Xêdarê Philípphê. Dọc đường, người hỏi các môn đệ: “Người ta nói Thầy là ai?” 28 các ông đáp: “Họ bảo Thầy là ông Gioan Tẩy Giả, có …

Xem tiếp »

Nghe cơ mà không thực hành (11.9.2021 – sản phẩm công nghệ bảy Tuần 23 thường niên)

10 tháng Chín, 2021Lời Chúa cho 1 ngày Sống1,483


Lắng nghe Lời Chúa cùng Suy niệm https://phutcaunguyen.net/pcnapp/audio/T7T23TNL_LC6_43_49.mp3 Lời Chúa: Lc 6, 43-49 43 “Không tất cả cây nào tốt mà lại sinh trái sâu, cũng chẳng tất cả cây như thế nào sâu mà lại sinh trái tốt.44 thiệt vậy, xem quả thì biết cây. Ở lớp bụi gai, làm thế nào bẻ được …

Xem tiếp »

Lắng nghe Lời Chúa với Suy niệm https://phutcaunguyen.net/pcnapp/audio/T6T23TNL_LC6_39_42.mp3 Lời Chúa: Lc 6, 39-42 39 Đức Giê-su còn kể mang lại môn đệ dụ ngôn này: “Mù mà lại dắt mù được sao? Lẽ làm sao cả hai lại ko sa xuống hố?40 học tập trò không rộng thầy, gồm học không còn chữ cũng …

Xem tiếp »

Đôi mắt (10.9.2021 – máy sáu, sau Chúa Nhật XXIII hay Niên)

9 mon Chín, 2021___CẦU NGUYỆN, Lời Chúa cho 1 ngày Sống1,147


Đôi đôi mắt (Lc 6, 39-42) 39 Đức Giê-su còn kể đến môn đệ dụ ngôn này: “Mù và lại dắt mù được sao? Lẽ nào cả hai lại ko sa xuống hố? 40 học tập trò không rộng thầy, có học không còn chữ cũng chỉ bằng thầy mà thôi. 41 …

Xem tiếp »

“Anh em hãy có lòng nhân từ” (9.9.2021 – sản phẩm năm, sau Chúa Nhật XXIII thường Niên)

8 mon Chín, 2021___CẦU NGUYỆN, Lời Chúa cho 1 ngày Sống1,575


“Anh em hãy gồm lòng nhân từ” (Lc 6, 27-38) 27 “Thầy nói với đồng đội là những người dân đang nghe Thầy đây: hãy yêu quân địch và có tác dụng ơn mang lại kẻ ghét anh em,28 hãy chúc lành mang đến kẻ nguyền rủa bạn bè và cầu nguyện cho …

Xem tiếp »

Hãy yêu quân địch (9.9.2021 – sản phẩm năm Tuần 23 hay niên)

8 tháng Chín, 2021Lời Chúa cho ngày Sống2,395


Lắng nghe Lời Chúa cùng Suy niệm https://phutcaunguyen.net/pcnapp/audio/T5T23TNL_LC6_27_38.mp3 Lời Chúa: Lc 6, 27-38 27 “Thầy nói với anh em là những người đang nghe Thầy đây: hãy yêu quân thù và làm ơn cho kẻ ghét anh em,28 hãy chúc lành đến kẻ nguyền rủa bằng hữu và cầu nguyện …

Xem tiếp »

Bà đã sinh đàn ông (08.9.2021 – Sinh nhật Đức Trinh đàn bà Maria)

7 mon Chín, 2021Lời Chúa cho ngày Sống2,156


Lắng nghe Lời Chúa và Suy Niệm https://phutcaunguyen.net/pcnapp/audio/0908LESINHNHATDUCME.mp3 “Hôm nay Hội Thánh mừng sinh nhật của Đức Maria. Ngày bé gái Maria sinh ra Lời Chúa: Mt 1, 18-23 18 Sau đó là gốc tích Đức Giê-su Ki-tô: bà Ma-ri-a, chị em Người, vẫn thành hôn với ông Giu-se. …

Xem tiếp »

Phúc cho anh em là những người dân nghèo (8.9.2021 – Thứ tứ Tuần 23 thường xuyên niên)

7 mon Chín, 2021Lời Chúa cho ngày Sống2,152


Lời Chúa: Lc 6, 20-26 Ðức Giêsu ngước đôi mắt lên nhìn những môn đệ với nói: “Phúc cho bằng hữu là mọi kẻ nghèo khó, bởi vì Nước Thiên Chúa là của anh ấy em. Phúc cho đồng đội là phần nhiều kẻ hiện thời đang đề nghị đói, vì chưng Thiên Chúa sẽ mang đến …

Xem tiếp »
Học viện dòng Tên Việt NamỨng sinh dòng Tên vn Trung chổ chính giữa Linh ĐạoLinh ThaoLinh Thao Sinh ViênPhút cầu NguyệnPhút Hồi Tâm