Hai Kho Thóc Chứa Tất Cả 500 Tấn

Tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1

Bạn đang xem: Hai kho thóc chứa tất cả 500 tấn

*

2 kho thóc chứa toàn bộ 500 tấn . biết trường hợp gửi từ kho Athanh lịch kho B50 tấn thóc thì số thóc sinh sống kho Alại ít hơn số thóc kho B20T thóc .tính số thóc làm việc new khó?


*

Cách 1:

Sau Khi chuyển thóc từ kho A sang trọng kho B thì toàn bô thóc ở cả 2 kho không biến hóa, lúc này số thóc sinh sống kho B nhiều hơn thế số thóc sinh sống kho A buộc phải :

Hai lần số thóc nghỉ ngơi kho B sau khoản thời gian đã gửi thóc là:

500+20=520(tấn thóc)

Số thóc ởkho B sau thời điểm gửi thóc là:

520:2=260(tấn thóc)

Số thóc sống kho B lúc đầu là:

260-50=210(tấn thóc)

Số thóc ở kho A ban sơ là:

500-210=290 (tấn thóc)

Đáp số: Kho A: 290 tấn thóc

Kho B: 210T thóc

Cách 2:

Sau khi chuyển 50 tấnthóc từkho A sang trọng kho B thì tổng số thóc ở cả hai kho ko chuyển đổi, mà lại Khi đô kho A lại ít hớn kho B 20T thóc nên

ban đầu kho A rộng kho B số tấn thóc là:

50+(50-20)=80 (tấn thóc)

Số thóc sống kho A lúc đầu là:

(500+80):2=290 (tấn thóc)

Số thóc sinh sống kho B lúc đầu là:

500-290=210(tấn thóc)

Đáp số:Kho A:290 tấn thóc

Kho B:210 tấn thóc


Đúng 0
Bình luận (0)
*

Bai ni de lam!

Kho A = 290 chảy ; Kho B = 210 chảy thoc


Đúng 0
Bình luận (0)

bài bác này dễ quá!

290va210

 


Đúng 0
Bình luận (0)

Lúc chuyển trường đoản cú kho A sang trọng kho B 50 tấn,kho Aits rộng kho B 20 tấn,nên những lúc kia kho A chứa là:

(500 - 20) : 2 = 240 (tấn)

Vậy trước lúc đưa kho A đựng là:

240 + 50 =290 (tấn)

Kho B đựng là:

500 - 290 = 210 (tấn)

Đáp số:-Kho A 290 tấn

-Kho B 210 tấn


Đúng 0
Bình luận (0)

không nên roi


Đúng 0
Bình luận (0)

bao gồm hai kho thóc,vừa phải mỗi kho cất 157T.tính kho thóc từng kho biết nếu như chuyển 15 tấn từ kho 1 thanh lịch kho 2 thì nhị kho bằng nhau


Đúng 0
Bình luận (0)

bao gồm 2 kho thóc,mức độ vừa phải từng kho chứa 157T.tính kho thóc từng kho biết trường hợp chuyển 15 tấn từ kho 1 sang trọng kho 2 thì hai kho bởi nhau<2 cách:vừa đủ cùng,tổng hiệu


Đúng 0
Bình luận (0)

trước khi, kho A nhiều hơn thế kho B số tấn thóc là:

50 x 2 - trăng tròn = 80 (tấn)

Số thóc kho A là:

(500 + 80) : 2 = 290 (tấn)

Số thóc kho B là:

500 - 290 = 210 (tấn)

Đáp số: Kho A: 290 tấn

Kho B : 210 tấn


Đúng 0
Bình luận (0)

kho B gồm số thóc là:

50+20=70
Đúng 0
Bình luận (0)

290:210


Đúng 0
Bình luận (0)

a:290/b:210


Đúng 0
Bình luận (0)
Các câu hỏi tương tự như

Xem thêm: Xem Phim Thiếu Gia Vùng Tây Quan Tập 1, 2 Lồng Tiếng, Xem Phim Thiếu Gia Vùng Tây Quan

Bài 1 : Hai kho đựng 250 tấn thóc . Nếu chuyển từ kho A lịch sự kho B : 18 tấn thì số thóc sinh sống hai kho đều nhau . Tính số thóc của mỗi kho Bài 2 : Hai kho cất 300 tấn thóc . Nếu đưa từkho A thanh lịch kho B 30T thì kho B vẫn ít hơn kho A 10T . Tính số thóc của từng kho


Lớp 4 Toán thù
1
0

Hai kho thóc cất tất cả 350 tấn thóc . Biết giả dụ đưa tự kho thóc A thanh lịch kho thóc B 30T thì lúc này kho thóc A vẫn nhiều hơn thế kho thóc B đang nhiều hơn nữa số thóc làm việc kho A là 10 tấn . Hỏi từng kho đựng bao nhiêu tấn thóc ?


Lớp 4 Toán thù
5
0

nhì kho thóc đựng tất cả 370 tấn thóc. Biết ví như chuyển tự kho B quý phái kho thóc A 35 tấn thì lúc này số thóc sống kho A đã nhiều hơn số thóc kho B là 20 tấn hỏi từng kho đựng từng nào tấn thóc.

cụ thể chút nha bạn


Lớp 4 Tân oán
1
0

Hai kho thóc chứa tất cả 750 tấn . Biết giả dụ gửi tự kho A quý phái kho B 15T thì số thóc làm việc kho A vẫn nhiều hơn thế kho B là 12 tấn .Tính số thóc sinh sống từng kho ?


Lớp 4 Toán
1
0

Hai kho cất tất cả 350 tấn thóc. Nếu gửi tự kho A sang trọng kho B 30 tấn thì số thóc ngơi nghỉ kho A vẫn nhiều hơn thế nữa số thóc nghỉ ngơi kho B là 10 tấn. Hỏi mỗi kho cất bao nhiêu tấn thóc?


Lớp 4 Toán thù
0
0

bao gồm 2 kho thóc chưa tất cả 300 tấn thóc . Biết trường hợp đưa từ kho A thanh lịch kho B 30 tấn thì từ bây giờ số thóc kho A vẫn nhiều hơn thế kho B là 10T . Tính số tấn thóc hai kho chứa .


Lớp 4 Toán
4
0

Hai kho thóc đựng toàn bộ 250 tấn thóc . nếu đưa tự kho A thanh lịch kho B 18T thóc thì số thóc nghỉ ngơi nhì kho bằng nhau . tính số thóc sinh sống mỗi kho hiện thời ?


Lớp 4 Tân oán
8
0

Ba kho A ; B và C chứa toàn bộ 475 tấn thóc, biết số thóc ở kho A nhiều hơn thế số thóc ngơi nghỉ kho B là 20 tấn nhưng lại lại thấp hơn tổng thể thóc sống kho B cùng C là 105 tấn. Hỏi mỗi kho chứa bao nhiêu tấn thóc


Lớp 4 Toán thù
1
0

Hai kho thóc chứa tất cả 452 tấn thóc . Biết giả dụ chuyển tự kho 1 thanh lịch kho hai 18T thì hôm nay số thóc ở kho 2 vẫn nhiều hơn thế nữa số thóc ngơi nghỉ kho 1 là 8 tấn . Hỏi ban đầu kho 2 chứa từng nào tấn thóc ?


Lớp 4 Toán
5
0

Khoá học bên trên OLM của Đại học Sư phạm HN


Loading...

Khoá học bên trên OLM của Đại học Sư phạm HN