Xem phim hiên viên kiếm: hán chi vân

Viễn cổ Hoàng Đế thua thảm trận quần ma.

Bạn đang xem: Xem phim hiên viên kiếm: hán chi vân

Trong trận đánh này, bảo kiếm của Hoàng Đế bị tấn công gãy thành 2 mảnh kiếm khí. Trong thời điểm cuối Đông Hán, tìm khí lại trở thành Triều Vân và mộ Vân (mây rạng đông và mây hoàng hôn). Lúc đó tại nhân gian, một đôi bạn bè Triều Vân và chiêu tập Vân được sinh ra nhưng lại lại thất lạc nhau vào chiến loạn.

Xem thêm: 8 Kho Nhạc Trên Soundcloud Có Bản Quyền Không Bản Quyền Youtube Chất Lượng

Sau lúc trưởng thành chạm chán lại nhau ở biên thuỳ Thục – Ngụy, Triều Vân là anh dũng Phi Vũ quân, tuyển mộ Vân là siêu nhân Đồng tước đoạt quân, phía hai bên đều vì người chủ mà chiến đấu, không phân biệt nhau. Tướng lĩnh Đồng tước quân là Thuần Vu Việt bạo ngược vô đạo, lạm liền kề kẻ vô tội, thường xuyên xâm lược nước Thục. Phi Vũ quân vì đảm bảo an toàn biên giới có tác dụng yên lòng dân liên tục có chiến tranh với Đồng tước quân. Triều Vân và chiêu tập Vân chạm chán lại nhau trên mặt trận binh đao sương lửa.


coi Hiên Viên Kiếm: Hán bỏ ra Vân Vietsub full hd 2017coi phim Hiên Viên Kiếm: Hán chi Vân Vietsub full hd 2017coi phim Xuan-Yuan Sword Legend: The Clouds of Han thuyết minh full hd 2017coi phim Xuan-Yuan Sword Legend: The Clouds of Han Vietsub full hd 2017coi Xuan-Yuan Sword Legend: The Clouds of Han thuyết minh full hd 2017coi Xuan-Yuan Sword Legend: The Clouds of Han Vietsub full hd 2017download Hiên Viên Kiếm: Hán bỏ ra Vân Vietsub full hd 2017download phim Hiên Viên Kiếm: Hán bỏ ra Vân Vietsub full hd 2017download phim Xuan-Yuan Sword Legend: The Clouds of Han thuyết minh full hd 2017download phim Xuan-Yuan Sword Legend: The Clouds of Han Vietsub full hd 2017download Xuan-Yuan Sword Legend: The Clouds of Han thuyết minh full hd 2017download Xuan-Yuan Sword Legend: The Clouds of Han Vietsub full hd 2017Hiên Viên Kiếm: Hán chi Vânphim Hiên Viên Kiếm: Hán chi Vân Vietsub full hd 2017phim Xuan-Yuan Sword Legend: The Clouds of Han thuyết minh full hd 2017phim Xuan-Yuan Sword Legend: The Clouds of Han Vietsub full hd 2017tải Hiên Viên Kiếm: Hán bỏ ra Vân Vietsub full hd 2017tải phim Hiên Viên Kiếm: Hán đưa ra Vân Vietsub full hd 2017tải phim Xuan-Yuan Sword Legend: The Clouds of Han thuyết minh full hd 2017tải phim Xuan-Yuan Sword Legend: The Clouds of Han Vietsub full hd 2017tải Xuan-Yuan Sword Legend: The Clouds of Han thuyết minh full hd 2017tải Xuan-Yuan Sword Legend: The Clouds of Han Vietsub full hd 2017Xem Hiên Viên Kiếm: Hán đưa ra Vân Vietsub full hd 2017Xem phim Hiên Viên Kiếm: Hán bỏ ra Vân Vietsub full hd 2017Xem phim Xuan-Yuan Sword Legend: The Clouds of Han thuyết minh full hd 2017Xem phim Xuan-Yuan Sword Legend: The Clouds of Han Vietsub full hd 2017Xem Xuan-Yuan Sword Legend: The Clouds of Han thuyết minh full hd 2017Xem Xuan-Yuan Sword Legend: The Clouds of Han Vietsub full hd 2017Xuan-Yuan Sword Legend: The Clouds of Han