Khách Sạn Núi Hoa Bắc Kạn

Trang mạng, Số năng lượng điện thoại, phiên bản đồ, Facebook hotel Núi Hoa - Bắc Cạn, Bắc Kạn. 1.87 km. Từ Bắc Kạn, 11.63 km. Từ bỏ Bạch Thông. 20.65 km. Từ bỏ Chợ Mới.

6 trường Chinh, Phùng Chí Kiên, Bắc Kạn


Bạn đang xem: Khách sạn núi hoa bắc kạn

*

Khách sạn Hotels Mountain States 0.03 km. Từ khách sạn Núi Hoa - Bắc Cạn, Bắc Kạn 5 ngôi trường Chinh, TP. Bắc Kạn


Khách sạn thương mại dịch vụ Cho mướn Nhà 0.07 km. Từ khách sạn Núi Hoa - Bắc Cạn, Bắc Kạn Tổ 16, Phường Nguyễn Thị Minh Khai, Thị làng mạc Bắc Kạn, Phùng Chí Kiên, Bắc Kạn


Khách sạn chăm lo xe hơi hải nga 0.10 km. Từ hotel Núi Hoa - Bắc Cạn, Bắc Kạn 253 Đường Kon Tum, Phùng Chí Kiên, Bắc Kạn


Khách sạn đơn vị Nghỉ Lương Ngọc Ân 0.28 km. Từ hotel Núi Hoa - Bắc Cạn, Bắc Kạn 19, Đường Hùng Vương, Thị xã Bắc Cạn, Phùng Chí Kiên, Bắc Kạn


Khách sạn nhà Nghỉ Minh Tiến 0.30 km. Từ khách sạn Núi Hoa - Bắc Cạn, Bắc Kạn 88 Quốc lộ 3, Phùng Chí Kiên, Bắc Kạn


Khách sạn Vu Nhu Dung Guest House 0.31 km. Từ khách sạn Núi Hoa - Bắc Cạn, Bắc Kạn 08, Truong Chinh Street, Duc Xuan Ward, Bac Kan Town, Phùng Chí Kiên, Bắc Kạn


Khách sạn Thanh Thanh Hotel 0.32 km. Từ khách sạn Núi Hoa - Bắc Cạn, Bắc Kạn Thành Công, Phùng Chí Kiên, Bắc Kạn


Khách sạn nhà Nghỉ Thanh Thanh 0.32 km. Từ hotel Núi Hoa - Bắc Cạn, Bắc Kạn Đường ko Tên, Phùng Chí Kiên, Bắc Kạn


Xem thêm: Top 10 Bộ Phim Về Cá Mập Ăn Thịt Người Ấn Tượng Và Ám Ảnh Nhất Mọi Thời Đại

Khách sạn Guest House Services 0.47 km. Từ hotel Núi Hoa - Bắc Cạn, Bắc Kạn Tổ 13, Phường Đức Xuân, Thị xóm Bắc Kạn, Phùng Chí Kiên, Bắc Kạn


Khách sạn công ty Nghỉ Bích Liên 0.48 km. Từ khách sạn Núi Hoa - Bắc Cạn, Bắc Kạn 375 Đường Kon Tum, Phùng Chí Kiên, Bắc Kạn


Khách sạn nhà khách Quân đội 0.55 km. Từ hotel Núi Hoa - Bắc Cạn, Bắc Kạn 30 trường Chinh, Phùng Chí Kiên, Bắc Kạn


Khách sạn bên Nghỉ Anh Đào 0.60 km. Từ hotel Núi Hoa - Bắc Cạn, Bắc Kạn 40 Đường ko Tên, Phùng Chí Kiên, Bắc Kạn


Khách sạn đơn vị Nghỉ Vũ Hồng Chinh 0.61 km. Từ hotel Núi Hoa - Bắc Cạn, Bắc Kạn 33 trường Chinh, Phùng Chí Kiên, Bắc Kạn


Khách sạn công ty Khách Thanh Niên 0.66 km. Từ khách sạn Núi Hoa - Bắc Cạn, Bắc Kạn Hùng Vương, Dương Quang, Bắc Kạn


Khách sạn hotel Bắc Kạn 0.67 km. Từ hotel Núi Hoa - Bắc Cạn, Bắc Kạn ngôi trường Chinh, Phùng Chí Kiên, Bắc Kạn


Khách sạn Bắc cạn Hotel 0.68 km. Từ khách sạn Núi Hoa - Bắc Cạn, Bắc Kạn 38 trần Hưng Đạo, Phùng Chí Kiên, Bắc Kạn


Khách sạn khách sạn Đông Ngọc 0.69 km. Từ hotel Núi Hoa - Bắc Cạn, Bắc Kạn Hùng Vương, Dương Quang, Bắc Kạn


Khách sạn hotel Đức Nguyệt 0.69 km. Từ hotel Núi Hoa - Bắc Cạn, Bắc Kạn trần Hưng Đạo, Phùng Chí Kiên, Bắc Kạn


Khách sạn nhà Nghỉ Chiều Xuân 0.71 km. Từ khách sạn Núi Hoa - Bắc Cạn, Bắc Kạn Đường Kon Tum, Phùng Chí Kiên, Bắc Kạn