NHỮNG TRẬN ĐÁNH KINH ĐIỂN TRONG "TAM QUỐC DIỄN

Từ phần đông trận trước khi cục diện Tam Quốc ra đời như Đồng Quan, Hổ Lao Quan cho tới những trận phân định nhân gian như quan Độ, Xích Bích, Di Lăng bước vào sử sách, lẫn cả về quy mô, mưu trí cũng như sự anh dũng phi thường của các dũng tướng lịch sử một thời một thời. Tất cả đã tạo nên một thời đại anh hùng, huy hoàng thảng hoặc có. 

1. Trận Hổ Lao quan lại – Tam anh chiến Lã Bố

Trận Hổ Lao quan tiền là cuộc chiến giữa Đổng Trác – Lã bố và đoàn kết 18 lộ chư hầu quan Đông do Viên Thiệu làm minh chủ vào năm 190. Đó là trận chiến đã tự khắc họa hình hình ảnh hào hùng của các vị tướng. Đặc biệt là trận đọ mức độ trực tiếp nổi tiếng giữa Lã Bố chống lại tía anh em Lưu Bị, quan lại Vũ, Trương Phi, còn được gọi là Tam anh chiến Lã Bố đã bước vào lịch sử, văn hóa Trung Quốc.

Bạn đang xem: Những trận đánh kinh điển trong "tam quốc diễn


Sau khi Quan Vũ chém Hoa Hùng, quân Đổng Trác thua chạy dài. Đổng Trác đích thân dẫn 15 vạn quân tiến ra giữ Hổ Lao quan. Riêng biệt Lã ba lĩnh 3 vạn quân ra trước quan lại ải, đóng một trại béo làm chi phí quân còn Đổng Trác thì đóng đồn trên cửa ngõ quan.

*
Đổng Trác và con rể Lý Nho bên trên thành nhìn xuống trận chiến sẵn sàng xảy ra.

Bên kia, Viên Thiệu họp các tướng lại bàn, cử binh tiến cạnh bên cửa Hổ Lao vây đánh. Tào cởi cũng dẫn quân tiếp ứng. Những chư hầu đều phải có mặt. Lã ba đem 5000 quân thiết kỵ lại khiêu chiến, quấy tan quân tiền bộ của vương vãi Khuông, thường xuyên đánh bại các danh tướng mạo của quân hợp thể như Phương Duyệt, Mục Thuận, Vũ An Quốc…

Lã Bố, được mệnh danh là “chiến thần”, anh dũng khác thường.

Lã cha lại kéo quân đến thách đánh. Những tướng chư hầu ai nấy đều thấp thỏm trước sự dũng cảm của Lã Bố. Công Tôn Toản vác ngọn giáo nhảy ra đánh Lã Bố, mới được vài hiệp thì thua trận chạy. Lã bố thúc chiến mã xích thố sấn lại đuổi, chiến mã này chạy nhanh như bay. Lã tía gần đuổi kịp Toản thì ở bên rìa đường, Trương Phi quát lác lớn: “Thằng đầy tớ ba họ kia chớ chạy nữa! bao gồm Trương Phi bạn đất yên đây!” Lã cha thấy thế quăng quật Công Tôn Toản, hành động với Trương Phi.

*
Trương Phi xuất chiến tấn công Lã Bố.

Trương Phi nhiệt huyết cố đánh Lã Bố. Hai tín đồ đánh nhau được hơn 50 hiệp chưa rõ mặt nào thua mặt nào được. Quan tiền Vũ đứng kế bên thấy núm cầm thanh long yển nguyệt đao phi ngựa chiến đến thuộc đánh. 3 con ngựa chiến đứng dàn mẫu mã chữ đinh, chiến tranh được 30 hiệp nữa hai người cũng vẫn ko hạ được Lã Bố. Lưu lại Bị bấy giờ cũng cầm song kiếm thúc chiến mã chạy vào tấn công giúp hai fan em của mình. Bố người vây tròn rước Lã cha đánh chẳng không giống gì quân đèn cù.

Lã ba cố sức chống đỡ ko nổi, bèn nhắm giữa mặt lưu lại Bị phóng vờ một ngọn kích, Bị tránh được, bố mở góc của trận, cắp đao ngược kích, phi con ngữa chạy về. Ba người thúc ngựa sấn vào, quân mã 8 xứ phần nhiều reo ầm lên, xô cả ra đánh. Quân Lã bố chạy về trên cửa ngõ Hổ Lao, ba người theo sau xua đuổi mãi.


3 đồng đội Lưu – quan liêu – Trương với Lã bố trọng trận Hổ Lao Quan. (Ảnh: Internet)

Điển ráng “Tam anh chiến Lã Bố” trong tiểu thuyết Tam Quốc diễn nghĩa được đánh giá là một trong những câu chuyện truyền kỳ, làm cho “chiến thần” Lã ba vang danh thiên hạ.

Thế nhưng lại không mấy fan biết rằng, trong cuộc chiến Hổ Lao Quan, Lã bố đã nói: “Đánh nhau kịch liệt ko phân thắng bại, trước trận chỉ sầu óc trước quan liêu Vân Trường. Thanh Long Bảo Đao rực rỡ trong sương tuyết, Chiến bào Anh Vũ bay như cánh bướm”. Quan liêu Vân trường được diễn tả có khuôn mặt đỏ như gấc, đôi mắt phượng mày tằm, râu nhiều năm hai thước, tay rứa Thanh Long Yển Nguyệt Đao cưỡi trên ngựa chiến Xích Thố, dáng vóc oai phong lẫm liệt này đã đi sâu vào trái tim của biết bao người.

*
Quan Vũ được ca ngợi là ‘võ thánh’ trong lịch sử vẻ vang Trung Hoa. (Ảnh: Internet)

Sau trận đánh này, chư hầu 8 xứ thuộc mời 3 bạn bè Lưu – quan lại – Trương cho mừng công rồi sai người về trại Viên Thiệu đưa thông tin mừng.

2. Trận quan lại Độ – Tào cởi đại phá Viên Thiệu

Trận quan liêu Độ là trận đánh ra mắt trong lịch sử Trung Quốc vào khoảng thời gian 200 tại quan tiền Độ nằm trong bờ nam giới Hoàng Hà thân Tào tháo dỡ và Viên Thiệu là 2 quyền năng quân sự mạnh nhất trong thời gian tiền Tam Quốc. Tào dỡ mượn danh thiên tử để chuyên quyền và đã chiếm lĩnh toàn thể khu vực Trung Nguyên. Những lực lượng trái chiều đều bị đè bẹp, chỉ duy Viên Thiệu là địch thủ lớn nhất cùng đáng gờm độc nhất của Tào Tháo. Viên Thiệu chẳng những đất rộng binh cường mà danh vọng trong xã hội lại không hề nhỏ với cái danh “ba đời có tác dụng Tam Công”.


*
Tào túa và Viên Thiệu, 2 lực lượng mạnh nhất thời bấy giờ.

Trận quan tiền Độ năm 220, là trận đưa ra quyết định vận mệnh của Tào cởi và Viên Thiệu, cũng xuất hiện thêm một thời kỳ mới. Vào chũm bất đắc dĩ, Tào dỡ đành bắt buộc dùng kế “lấy ít địch nhiều”, dùng 7 vạn quân tinh nhuệ nhất để có thể chống cự với 70 vạn đại quân của Viên Thiệu.

Chiến dịch Bạch Mã – Diên Tân

Ban đầu, cùng với quân nhóm đông đảo, Viên Thiệu sẽ ra tay đánh phủ đầu trước. Tháng hai năm Kiến An thiết bị năm đời Hán Hiến đế (200 sau Công nguyên), Thiệu đưa quân cho tới Lê Dương, không nên đại tướng tá Nhan Lương rước quân tấn công thành Bạch Mã, tiếp đó, không nên tướng Văn Xú tiến tấn công Diên Tân, mà lại quyết chiến điểm vẫn luôn là tại Bạch Mã. Tháng Ba, lưu lại Diên quân không nhiều không chống cự nổi, chuyển thư cung cấp cứu Tào Tháo. Tháo nhanh chóng tiếp viện mang đến Bạch Mã, cơ mà Tuân Du khuyên răn Tháo cần tiếp viện mang lại Diên Tân. Tháo chớp nhoáng hiểu ý Tuân Du, thi hành chiến thuật “giương đông kích tây”, tạo nên sự vẻ chuẩn bị vượt Hoàng Hà tấn công vào hậu phương Viên Thiệu.

*
Quan Vũ ra trận 1 đao chém bị tiêu diệt Nhan Lương giữa chốn đông người.

Tháng 4 năm 200, Tào toá dẫn 2 tướng Trương Liêu với Quan Vũ đi cứu vớt Bạch Mã và cũng chia quân ra Diên Tân nhằm phân tán sự chú ý của Thiệu. Trái nhiên Thiệu trúng kế, bức tốc thêm quân đến Diên Tân cơ mà không chăm chú Bạch Mã. Tào cởi nhân đó bất ngờ thúc quân đánh to gan lớn mật ở Bạch Mã, sai Quan Vũ ra trận giết chết mãnh tướng của Thiệu là Nhan Lương, giải vây thành Bạch Mã.

Sau khi giải hòa Bạch Mã, Tào túa sợ Viên Thiệu buông bỏ giận lên đầu dân chúng, yêu cầu dẫn chúng ta men theo sông Hoàng Hà trở về phía tây lánh nạn. Xưa ni ta chỉ biết chuyện giữ Bị khi rút lui rước theo 10 vạn dân gớm – Tương quăng quật đi, mà băn khoăn rằng Tào túa cũng từng là một trong những người như thế.

Xem thêm: Phim Nội Chiến Mẹ Kế Và Con Dâu Trọn Bộ, Nội Chiến Mẹ Kế Và Con Dâu


Tháng 5 năm 200, Tào tháo dỡ cùng quan liêu Vũ và Trương Liêu đi men theo Hoàng Hà về phía tây đến cứu Diên Tân. Hành quân đến nam Diên Tân thì chạm trán cùng với quân Thiệu vừa sang trọng sông, Viên Thiệu cùng Lưu Bị với Văn Xú có quân tới, một cuộc tiết chiến là bắt buộc tránh khỏi. Lúc ấy quân Tào ở trên gò cao, quân Thiệu tấn công tới. Tiêu binh báo cáo: “Khoảng năm trăm kỵ binh của Thiệu đang tới“. Lát sau lại báo: “Kỵ binh đã những lên, cỗ binh thì đếm ko xuể“. Tào tháo dỡ bảo: “Không cần báo cáo nữa“. Ngay tức thì lệnh cho binh sĩ tháo im ngựa, sống tại chỗ. Các tướng ngớ ra, nói kẻ thù đông quá, xin mang lại vận gửi đồ quân trang quân dụng về doanh trại trước rồi hãy đánh.

*

Chỉ Tuân Du là hiểu ý Tào Tháo, vừa cười cợt vừa bảo: “Đó là mồi dử, chuyển đi làm việc gì?” dỡ cũng cười, cực kỳ tự tin. Lát sau, Văn Xú cùng Lưu Bị (khi đó sẽ theo Viên Thiệu) dẫn năm nghìn quân ào tới. Những tướng hỏi: “Bây giờ đồng hồ lên chiến mã được chưa?” – Tào tháo dỡ bảo ko vội. Trái nhiên, kỵ binh Văn Xú và Lưu Bị thấy đồ quân dụng ngổn ngang, ngay tức khắc xuống ngựa chiến tranh nhau cướp. Bây giờ Tháo new lệnh cho đốt pháo hiệu, chiêng trống rầm trời, 600 thiết kỵ của toá từ trên đụn cao tiến công xuống, quân Thiệu tan vỡ.

Chiến sự quan Độ

Sau vài tháng ngưng nghỉ ngơi điều quân, 2 bên tái chiến vào trận trống mái ở quan lại Độ ngay từ thời điểm tháng 8 năm đó, kéo dài thêm hơn nữa 100 ngày. Bị đại bại và mất nhì tướng, Viên Thiệu điều đại quân mang lại Dương Vũ, phía tây bắc Trung Mâu, men theo đồi cát dọc bờ sông, dựng vài chục doanh trại kéo dãn từ đông qua tây, định xúc tiến hai cánh vây hãm quân Tào rồi tiêu diệt.

Tào dỡ không lui binh, cũng chia quân làm các nhóm kháng cự, nhưng vày ít quân hơn nhiều yêu cầu không đủ phân ra các vị trí có địch. Viên Thiệu mang quân ra khỏi luỹ, giao chiến cùng với quân Tào. Quân Tào thua trận trận nên lùi lại mấy lần. Tào Tháo chỉ định tướng sĩ cố kéo dài trận địa, kẻ thù khiêu chiến những lần tuy vậy không ra đánh.

*
Viên Thiệu cùng với lực lượng áp đảo, sớm hôm khiêu chiến Tào Tháo.

Viên Thiệu bèn bày trận trên hàng núi đất, dựng nhiều chòi gỗ, đứng trên đó bắn xuống doanh trại quân Tào. Quân Tào mỗi cá nhân phải cần sử dụng thuẫn gỗ đậy đỡ tên bắn. Tiếp nối Tào Tháo dùng xe bắn đá, có sức mạnh bắn các viên đá mười mấy cân bay ra xa ngoài ba trăm mét, phá nát các chòi gỗ của địch.

Viên Thiệu lại mang đến quân đào nhiều địa đạo vào doanh trại quân Tào. Ông phát hiện tại bèn sai quân đào mặt đường hầm theo chiều ngang nằm phục sẵn, hễ quân Viên mang lại thì bắn chết. Phía 2 bên giữ nhau thọ ngày, Tào Tháo sắp tới hết lương, ý muốn rút lui, bèn hỏi chủ ý Tuân Úc vẫn trấn thủ hẹn Xương. Tuân Úc viết thư trả lời, răn dạy Tào Tháo bền chí giữ, khăng khăng không được rút lui, còn nếu không hậu quả sẽ tương đối xấu.

Ông viết: “Tuy nay thực phẩm trong quân team khiếm khuyết, nhưng chưa bằng tình hình khiếm khuyết lương thực nhị quân Sở và Hán đại chiến tại Huỳnh Dương cùng Thành Cao. Lúc bấy giờ Lưu Bang cùng Hạng Võ không một ai chịu thoái lui cả. Vì kẻ nào rút lui trước thì kẻ đó có khả năng sẽ bị thiệt sợ hãi to. Ni ngài với một binh sĩ yếu yếu hơn, mà lại đã chia ranh duy trì đất, ráng lấy yết hầu của địch thủ để chúng thiết yếu tiến lên được. Tình hình đó đã kéo dãn dài nửa năm rồi, vậy một lúc tình hình tình tiết đến mức cùng cực, thì tất nhiên sẽ có được biến động. Đến chừng đó, bọn họ sẽ sử dụng kỵ binh tập kích, chắc chắn là sẽ giành được thắng lợi thôi”. Tào cởi nghe theo, lệnh cho các tướng sĩ cầm cố sức giữ nuốm trận.

*

Đánh thọ ngày không hạ được, Viên Thiệu không nghĩ ra kế nào khác. Nội bộ của Viên Thiệu lại biểu thị sự mâu thuẫn. Thiệu sai Thuần Vu Quỳnh mang trong mình 1 vạn quân đi về nhấn lương nhằm chở ra mắt trận. Mưu sĩ hứa hẹn Du hiến kế mang đến Viên Thiệu khiến cho ông ta nhân lúc Hứa Đô phòng ngự lỏng lẻo, phái một cánh binh đi vòng qua quan Độ tập kích hứa Đô. Viên Thiệu ko nghe. Đúng lúc đó hứa hẹn Du có fan nhà bị tội vào ngục, xin Viên Thiệu tha ko được đề xuất bất mãn, bỏ sang sản phẩm Tào Tháo. Hứa hẹn Du bất mãn cũng đều có phần do là vì nhắc nhở Viên Thiệu không nên sử dụng Thuần Vu Quỳnh là người nóng tính, nghiện rượu. Viên Thiệu nhiều nghi, không tin Hứa Du.

Được tin báo của hẹn Du về việc Thuần Vu Quỳnh, Tào dỡ đích thân sở hữu 5.000 quân mã đuổi đến kho lương của Viên Thiệu làm việc Ô Sào. Đang đêm, quân Tào bất ngờ tập kích, Nhạc Tiến chém chết Quỳnh. Tào tháo dỡ đốt sạch mát kho lương của Viên Thiệu. Trong hơn 1 vạn quân của Quỳnh thì hơn 1.000 bị giết, số sót lại đầu hàng. Tào tháo sai giảm hết mũi xác chết, lưỡi của bò ngựa giao mang đến quân đầu hàng đưa về doanh trại Viên Thiệu nhằm uy hiếp tinh thần, làm nhụt ý chí quân địch.

*
Tào toá đốt cháy kho lương lớn nhất của Viên Thiệu tại Ô Sào, bằng lòng xoay gửi 180 độ cục diện trận chiến.

Viên Thiệu thấy lửa cháy tự xa, thông tin Ô Sào bị đánh, một mặt điều quân cứu Quỳnh, mặt khác sai Trương Cáp, Cao Lãm đi cướp doanh trại Tào. Tuy nhiên Tào dỡ đã bố trí quân chống bị trước, quả như dự liệu của Cáp với Lãm. Cáp và Lãm không hạ được trại Tào, lại nghe tin Tào Tháo phá vỡ Ô Sào trở về, bèn đưa ra quyết định đầu sản phẩm Tào.

Viên Thiệu liên tiếp nghe tin thảm bại trận, kho lương bị mất, tướng mạo sĩ náo loạn, kéo nhau quăng quật chạy. Tào dỡ thừa cơ dẫn quân tập kích khiến cho quân Thiệu thua trận tan nát. Thiệu hốt hoảng, cùng bé là Viên Đàm dẫn 800 quân kỵ chạy một mạch, qua sông Hoàng Hà mới dám dừng lại nghỉ.

*
Tào cởi đứng trước mộ của Viên Thiệu đề cập lại trận đánh giữa đôi bên, không ngừng ca ngợi Thiệu.

Trận quan liêu Độ đánh dấu sự suy yếu cùng từ đó đi tới xong hoàn toàn quyền lực tối cao của tập sum vầy Thiệu, mở đường cho Tào Tháo làm chủ cả miền bắc bộ Trung Quốc, chiếm nắm thượng phong trong viên diện “quần hùng tranh thực” lúc đó.

Viên Thiệu sau thường xuyên thất bại sinh hoạt Thương Đình, hai năm sau thì mất. 3 tín đồ con của Viên Thiệu là Viên Thượng, Viên Hy, Viên Đàm tranh giành quyền lực đánh nhau, thứu tự bị Tào cởi tiêu diệt. Trận quan lại Độ còn cho biết thêm tài năng quân sự tuyệt vời nhất của Tào cởi và sự yếu nhát về kỹ năng lãnh đạo và quân sự của Viên Thiệu. Đồng thời, nó để lại bài học lớn về mang ít kháng đông, lấy yếu win mạnh.

Sách Tam Quốc Chí, Ngụy Vũ Đế bạn dạng kỷ chép:

Đời vua hoàn Đế, sao Hoàng tinh mọc sáng thân ranh giới nhì nước Tống, Sở. Ân Quỳ, một công ty thiên văn ở đất Liêu Đông đoán rằng: năm mươi năm trong tương lai tất sẽ sở hữu được Chân Nhân khởi nghiệp trên vùng Lương Bái, sức khỏe như sấm sét. Trái nhiên đúng 50 năm, thì Tào phá Viên Thiệu, thế bự chẳng ai bằng“.

*
Các cố lão trong vùng nghe tiếng Tào túa đại phá Viên Thiệu, với rượu tột đỉnh núi chúc mừng túa và đề cập về lời tiên tri từ thời điểm cách đây 50 năm về trước, giờ đang ứng nghiệm, bóc hết sức vui.

Vậy là thuận theo sự tình tiết của bánh xe lịch sử, của thời thế, Tào toá sẽ đổi thay một ngôi sao sáng nổi lên giữa khung trời đêm như một định mệnh đã có dự báo tự trước. Vấn đề Viên Thiệu không rước được thiên hạ và lại là Tào dỡ âu cũng có thể có lý do của nó!