Ôn tập chương 2 lớp 6

Trả lời thắc mắc ôn tập chương 2 phần Số học tập trang 98 SGK toán 6 tập 1

Trả lời câu hỏi ôn tập chương 2 Số nguyên trang 98 SGK toán 6 tập 1. Viết tập vừa lòng Z các số nguyên: Z = ……………...

Bạn đang xem: Ôn tập chương 2 lớp 6

Xem chi tiết


bài 107 trang 98 sgk toán 6 tập 1

Giải bài xích 107 trang 98 SGK Toán 6 tập 1. Bên trên trục số cho hai điểm a, b (h.53). Hãy:

Xem giải thuật


bài 108 trang 98 SGK Toán 6 tập 1

Giải bài xích 108 trang 98 SGK Toán 6 tập 1. Mang đến số nguyên a khác 0. đối chiếu -a với a, -a với 0

Xem lời giải


bài 109 trang 98 SGK Toán 6 tập 1

Giải bài xích 109 trang 98 SGK Toán 6 tập 1. Dưới đấy là tên với năm sinh của một vài nhà toán học:

Xem lời giải


bài xích 110 trang 99 SGK Toán 6 tập 1

Giải bài bác 110 trang 99 SGK Toán 6 tập 1. Trong các câu sau đây, câu làm sao đúng, câu nào sai ? mang lại ví dụ minh họa so với các câu không nên :

Xem giải thuật


bài 111 trang 99 SGK Toán 6 tập 1

Giải bài xích 111 trang 99 SGK Toán 6 tập 1. Tính những tổng sau:

Xem lời giải


bài 112 trang 99 SGK Toán 6 tập 1

Giải bài bác 112 trang 99 SGK Toán 6 tập 1. Đố vui: chúng ta Điệp đã tìm kiếm được hai số nguyên, số trước tiên (2a) bởi hai lần số sản phẩm công nghệ hai (a)...

Xem lời giải


bài bác 113 trang 99 sgk toán 6 tập 2

Giải bài xích 113 trang 99 SGK Toán 6 tập 1. Đố: Hãy điền các số 1, -1, 2, -2, 3, -3 vào những ô trống ở hình vuông bên (mỗi số vào một trong những ô)...

Xem thêm: Cô Bé Siêu Quậy Và Chú Gấu Xiếc Chiếm Trọn Trái Tim Khán Giả Nhí Việt?

Xem giải mã


bài xích 114 trang 99 SGK Toán 6 tập 1

Giải bài 114 trang 99 SGK Toán 6 tập 1. Liệt kê và tính tổng toàn bộ các số nguyên x thỏa mãn:

Xem lời giải


bài xích 115 trang 99 SGK Toán 6 tập 1

Giải bài 115 trang 99 SGK Toán 6 tập 1. Tìm kiếm a ∈ Z, biết:

Xem giải thuật


bài bác 116 trang 99 SGK Toán 6 tập 1

Giải bài bác 116 trang 99 SGK Toán 6 tập 1. Tính a) (-4).(-5).(-6) ...

Xem lời giải


bài 118 trang 99 SGK Toán 6 tập 1

Giải bài xích 118 trang 99 SGK Toán 6 tập 1. Tra cứu số nguyên x, biết:a)2x – 35 = 15; b)3x + 17 = 2; c)|x – 1| = 0

Xem lời giải


bài 119 trang 100 SGK Toán 6 tập 1

Giải bài bác 119 trang 100 SGK Toán 6 tập 1. Tính bởi hai cách:a)15.12 – 3.5.10;b)45 – 9.(13+5);c)29.(19 – 13) – 19. (29 – 13).

Xem lời giải


bài 120 trang 100 sgk toán 6 tập 1

Giải bài bác 120 trang 100 SGK Toán 6 tập 1. Mang lại hai tập hợp: A =3; -5; 7; B = -2; 4; -6; 8a)Có từng nào tích ab (với a ∈A và b ∈ B) được tạo ra thành?

Xem giải mã


bài bác 121 trang 100 SGK Toán 6 tập 1

Giải bài bác 121 trang 100 SGK Toán 6 tập 1. Đố: Hãy điền các số nguyên thích hợp vào các ô trống trong bảng dưới đây sao đến tích cho ba số ở ba ô tức khắc nhau đều bởi 120:

Xem giải mã


Đề chất vấn 45 phút (1 tiết) - Đề hàng đầu - Chương 2 - Đại số 6

Giải Đề khám nghiệm 45 phút (1 tiết) - Đề số 1 - Chương 2 - Đại số 6

Xem giải thuật


Đề chất vấn 45 phút (1 tiết) - Đề số 2 - Chương 2 - Đại số 6

Giải Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 2 - Chương 2 - Đại số 6

Xem lời giải


Đề khám nghiệm 45 phút (1 tiết) - Đề số 3 - Chương 2 - Đại số 6

Giải Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 3 - Chương 2 - Đại số 6

Xem lời giải


Đề đánh giá 45 phút (1 tiết) - Đề số 4 - Chương 2 - Đại số 6

Giải Đề kiểm soát 45 phút (1 tiết) - Đề số 4 - Chương 2 - Đại số 6

Xem lời giải


*
*

Liên hệ | chế độ

*

*

Đăng ký để nhận giải mã hay và tài liệu miễn phí

Cho phép traitimnamdinh.net gởi các thông tin đến chúng ta để nhận được các giải mã hay cũng tương tự tài liệu miễn phí.