Youkoso jitsuryoku shijou shugi no kyoushitsu e chap 0

      9
Youkoso Jitsuryoku Shijou Shugi no Kyoushitsu e chap 35Youkoso Jitsuryoku Shijou Shugi no Kyoushitsu e chap 34Youkoso Jitsuryoku Shijou Shugi no Kyoushitsu e chap 33Youkoso Jitsuryoku Shijou Shugi no Kyoushitsu e chap 32Youkoso Jitsuryoku Shijou Shugi no Kyoushitsu e chap 31Youkoso Jitsuryoku Shijou Shugi no Kyoushitsu e chap 30Youkoso Jitsuryoku Shijou Shugi no Kyoushitsu e chap 29Youkoso Jitsuryoku Shijou Shugi no Kyoushitsu e chap 28Youkoso Jitsuryoku Shijou Shugi no Kyoushitsu e chap 27Youkoso Jitsuryoku Shijou Shugi no Kyoushitsu e chap 26Youkoso Jitsuryoku Shijou Shugi no Kyoushitsu e chap 25Youkoso Jitsuryoku Shijou Shugi no Kyoushitsu e chap 24Youkoso Jitsuryoku Shijou Shugi no Kyoushitsu e chap 23Youkoso Jitsuryoku Shijou Shugi no Kyoushitsu e chap 22Youkoso Jitsuryoku Shijou Shugi no Kyoushitsu e chap 21Youkoso Jitsuryoku Shijou Shugi no Kyoushitsu e chap 20Youkoso Jitsuryoku Shijou Shugi no Kyoushitsu e chap 19Youkoso Jitsuryoku Shijou Shugi no Kyoushitsu e chap 18Youkoso Jitsuryoku Shijou Shugi no Kyoushitsu e chap 17Youkoso Jitsuryoku Shijou Shugi no Kyoushitsu e chap 16Youkoso Jitsuryoku Shijou Shugi no Kyoushitsu e chap 15Youkoso Jitsuryoku Shijou Shugi no Kyoushitsu e chap 14Youkoso Jitsuryoku Shijou Shugi no Kyoushitsu e chap 13Youkoso Jitsuryoku Shijou Shugi no Kyoushitsu e chap 12Youkoso Jitsuryoku Shijou Shugi no Kyoushitsu e chap 11Youkoso Jitsuryoku Shijou Shugi no Kyoushitsu e chap 10Youkoso Jitsuryoku Shijou Shugi no Kyoushitsu e chap 9Youkoso Jitsuryoku Shijou Shugi no Kyoushitsu e chap 8Youkoso Jitsuryoku Shijou Shugi no Kyoushitsu e chap 7Youkoso Jitsuryoku Shijou Shugi no Kyoushitsu e chap 6Youkoso Jitsuryoku Shijou Shugi no Kyoushitsu e chap 5Youkoso Jitsuryoku Shijou Shugi no Kyoushitsu e chap 4Youkoso Jitsuryoku Shijou Shugi no Kyoushitsu e chap 3Youkoso Jitsuryoku Shijou Shugi no Kyoushitsu e chap 2Youkoso Jitsuryoku Shijou Shugi no Kyoushitsu e chap 1Youkoso Jitsuryoku Shijou Shugi no Kyoushitsu e chap 0
*
*

Youkoso Jitsuryoku Shijou Shugi no Kyoushitsu e chap 35Youkoso Jitsuryoku Shijou Shugi no Kyoushitsu e chap 34Youkoso Jitsuryoku Shijou Shugi no Kyoushitsu e chap 33Youkoso Jitsuryoku Shijou Shugi no Kyoushitsu e chap 32Youkoso Jitsuryoku Shijou Shugi no Kyoushitsu e chap 31Youkoso Jitsuryoku Shijou Shugi no Kyoushitsu e chap 30Youkoso Jitsuryoku Shijou Shugi no Kyoushitsu e chap 29Youkoso Jitsuryoku Shijou Shugi no Kyoushitsu e chap 28Youkoso Jitsuryoku Shijou Shugi no Kyoushitsu e chap 27Youkoso Jitsuryoku Shijou Shugi no Kyoushitsu e chap 26Youkoso Jitsuryoku Shijou Shugi no Kyoushitsu e chap 25Youkoso Jitsuryoku Shijou Shugi no Kyoushitsu e chap 24Youkoso Jitsuryoku Shijou Shugi no Kyoushitsu e chap 23Youkoso Jitsuryoku Shijou Shugi no Kyoushitsu e chap 22Youkoso Jitsuryoku Shijou Shugi no Kyoushitsu e chap 21Youkoso Jitsuryoku Shijou Shugi no Kyoushitsu e chap 20Youkoso Jitsuryoku Shijou Shugi no Kyoushitsu e chap 19Youkoso Jitsuryoku Shijou Shugi no Kyoushitsu e chap 18Youkoso Jitsuryoku Shijou Shugi no Kyoushitsu e chap 17Youkoso Jitsuryoku Shijou Shugi no Kyoushitsu e chap 16Youkoso Jitsuryoku Shijou Shugi no Kyoushitsu e chap 15Youkoso Jitsuryoku Shijou Shugi no Kyoushitsu e chap 14Youkoso Jitsuryoku Shijou Shugi no Kyoushitsu e chap 13Youkoso Jitsuryoku Shijou Shugi no Kyoushitsu e chap 12Youkoso Jitsuryoku Shijou Shugi no Kyoushitsu e chap 11Youkoso Jitsuryoku Shijou Shugi no Kyoushitsu e chap 10Youkoso Jitsuryoku Shijou Shugi no Kyoushitsu e chap 9Youkoso Jitsuryoku Shijou Shugi no Kyoushitsu e chap 8Youkoso Jitsuryoku Shijou Shugi no Kyoushitsu e chap 7Youkoso Jitsuryoku Shijou Shugi no Kyoushitsu e chap 6Youkoso Jitsuryoku Shijou Shugi no Kyoushitsu e chap 5Youkoso Jitsuryoku Shijou Shugi no Kyoushitsu e chap 4Youkoso Jitsuryoku Shijou Shugi no Kyoushitsu e chap 3Youkoso Jitsuryoku Shijou Shugi no Kyoushitsu e chap 2Youkoso Jitsuryoku Shijou Shugi no Kyoushitsu e chap 1Youkoso Jitsuryoku Shijou Shugi no Kyoushitsu e chap 0

Tên khác: mừng đón đến với lớp học tập Thượng đẳngようこそ実力至上主義の教室へ

Nhân vật chủ yếu Kiyotaka Ayanokōji là một học sinh lớp D, khu vực mà nhà trường vứt những học sinh "thứ cấp" vào để gia công trò hề cho tất cả trường. Do một lý do, Kiyotaka đã sơ suất trong kì thi tuyển với rớt vào lớp D. Mà lại sau khi chạm chán Suzune Horikita và Kikyō Kushida, nhì người bạn làm việc của cậu, gần như thứ xung quanh Kiyotaka bắt đầu thay đổi.